Αναζήτηση στην υποστήριξη

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

How to totally delete the list of supported sites that I reach through the icon on the toolbar...?

 • 6 απαντήσεις
 • 8 έχουν αυτό το πρόβλημα
 • 1295 προβολές
 • Τελευταία απάντηση από blindjames1

more options

plrase no screen pics...my computer is set up for my poor vision...just detailed written instructions and thank you...

Επιλεγμένη λύση

You can check for recently installed suspicious or unknown extensions.

Start Firefox in Safe Mode to check if one of the extensions (Firefox/Tools > Add-ons > Extensions) or if hardware acceleration is causing the problem.

 • Switch to the DEFAULT theme: Firefox/Tools > Add-ons > Appearance
 • Do NOT click the Reset button on the Safe Mode start window
Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 1

Όλες οι απαντήσεις (6)

more options

Are you talking about how to set up the icons on the toolbars?

Type about:customizing<Enter> in the address bar. In the new window, look for the icon. When you find it, hold down the left button on it, and move it to where you want it to be. You can move any of the icons you want from here, but some icons are locked in place.

more options

Do you mean bookmarks or is this about the location/address bar?

Use these steps to remove saved (form) data from a drop-down list:

 1. click the (empty) input field on the web page to open the drop-down list
 2. highlight an entry in the drop-down list with the mouse or cursor Down key
  do not click the mouse or press the Enter key
 3. press the Delete key (on Mac: Shift+Delete) to delete the highlighted entry

For bookmarks, see:


Can you attach a screenshot?

 • Use a compressed image type like PNG or JPG to save the screenshot
 • Make sure that you do not exceed the maximum size of 1 MB
more options

Thanks for answering but I am not making myself clear....not talking bookmarks but the toolbar above it....there is an icon that looks kind of like a tin can or a battery....when I click that icon it opens a list called supported sites with 4 headings for sitename...interest....rating....added.... I want to delete THIS list of websites...thank you

more options

Does this have a name? Using the first response, you can drop it into the Customize icon bank. Or, you can remove / disable it's add-on.

more options

Επιλεγμένη λύση

You can check for recently installed suspicious or unknown extensions.

Start Firefox in Safe Mode to check if one of the extensions (Firefox/Tools > Add-ons > Extensions) or if hardware acceleration is causing the problem.

 • Switch to the DEFAULT theme: Firefox/Tools > Add-ons > Appearance
 • Do NOT click the Reset button on the Safe Mode start window
more options

Thank you everyone for your answers....I understood cor-el the best....it was an add on and I deleted it.