Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

Firefox 39

  • 1 απάντηση
  • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
  • 4 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από kenkon

more options

O firefox fez a instalação da versão 39 automáticamente e depois de reiniciado a barra de navegação não funciona. Recebe o endereço mas não adianta teclar enter ou mesmo usar o mouse. É como estivesse desabilitada. Mas, se clicar em links previamente salvos na barra de favoritos ele navega normalmente. Uso Windows 8.1. Abraços

O firefox fez a instalação da versão 39 automáticamente e depois de reiniciado a barra de navegação não funciona. Recebe o endereço mas não adianta teclar enter ou mesmo usar o mouse. É como estivesse desabilitada. Mas, se clicar em links previamente salvos na barra de favoritos ele navega normalmente. Uso Windows 8.1. Abraços

Όλες οι απαντήσεις (1)

more options

(Eu estou usando o Google Tradutor.)

Este é um problema conhecido. Aguarde até que uma correção ou renomear o arquivo "places.sqlite" no seu perfil do Firefox para "places.sqlite.old". Aviso! Você vai perder todos os seus favoritos e histórico.

Perfis - Sítio onde o Firefox armazena marcadores, senhas e outros dados do utilizador


(I am using Google Translate.)

This is a known issue. Wait for a fix or rename the "places.sqlite" file in your Firefox profile to "places.sqlite.old". Warning! You will loose all your bookmarks and history.