Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

I've looked at every answer on this site about how to set a default search engine with firefox; not one worked for dogpile; any suggestions?

more options

It used to be easy to change the default search engine with firefox. I've tried everything suggested in the answers to how to change the default search engine on the support.mozilla.org site and none of the suggestions come close to working for changing the default search engine to dogpile. I'm using firefox version 38 with a Linux (Ubuntu) operating system but in this instance I feel more like I'm using some of the opaque, messy stuff that microsoft develops. The firefox menu has a preferences option with a search option populated with 8 choices (google, yahoo, bing, amazon, duckduckgo, ebay, twitter, wikipedia) and an add more search engine.... options. There's only one dogpile add-on available ( Dogpile 20140220 by Ahmed El-Mahdawy, jtekUSA) which when I select the + Add to Firefox option gives an error of "Sorry you need a Mozilla-based browser (such as Firefox) to install a search plug-in." I'm not sure why that plug-in gives that error when attempting to install it from Firefox. I've tried all the suggestions on this site and none of them come close to working. The only thing I have found on another site that looks like it might work is to edit the firefox config file but the suggestion was just to change the browser.search.defaultenginename from google, which it is presently, to whatever search engine you prefer. I'm reluctant to do that because I don't think it will work as intended.

It used to be easy to change the default search engine with firefox. I've tried everything suggested in the answers to how to change the default search engine on the support.mozilla.org site and none of the suggestions come close to working for changing the default search engine to dogpile. I'm using firefox version 38 with a Linux (Ubuntu) operating system but in this instance I feel more like I'm using some of the opaque, messy stuff that microsoft develops. The firefox menu has a preferences option with a search option populated with 8 choices (google, yahoo, bing, amazon, duckduckgo, ebay, twitter, wikipedia) and an add more search engine.... options. There's only one dogpile add-on available ( Dogpile 20140220 by Ahmed El-Mahdawy, jtekUSA) which when I select the + Add to Firefox option gives an error of "Sorry you need a Mozilla-based browser (such as Firefox) to install a search plug-in." I'm not sure why that plug-in gives that error when attempting to install it from Firefox. I've tried all the suggestions on this site and none of them come close to working. The only thing I have found on another site that looks like it might work is to edit the firefox config file but the suggestion was just to change the browser.search.defaultenginename from google, which it is presently, to whatever search engine you prefer. I'm reluctant to do that because I don't think it will work as intended.

Όλες οι απαντήσεις (4)

more options

I tried using the link on the Dogpile home page, but the script it uses doesn't work in Firefox.

If you're using the newer search bar style, you may have noticed a green circle with a + symbol on the magnifying glass from time to time. That indicates there is an ability to add that page as a search engine. Then after that, you can use Options to make it the default.

You can hack the page to add the + symbol by inserting a link tag. The main ingredients of the tag are formulaic, but the critical thing to know is that the actual XML file which provides the search instructions is here:

http://www.dogpile.com/provider.xml

Here we go:

(1) Open Dogpile

(2) Open Firefox's web console in the lower part of the tab using either:

  • Ctrl+Shift+k
  • Developer menu

(3) Select and copy this entire code block (not including the - - - lines), then paste it into the command line at the bottom of the web console (next to >>) and press Enter to execute it:

- - - - - - - - - var elLink = document.createElement("link"); elLink.setAttribute("rel", "search"); elLink.setAttribute("type", "application/opensearchdescription+xml"); elLink.setAttribute("title", "Dogpile Search"); elLink.setAttribute("href", "http://www.dogpile.com/provider.xml"); document.body.appendChild(elLink); - - - - - - - - -

(4) After that, a green + circle should appear on the search bar. Click the magnifying glass and look for the bar to add Dogpile search and click that.

Success?

Edit: Here's a second screen shot showing where Dogpile appears in the drop-down list for default search engine.

Τροποποιήθηκε στις από το χρήστη jscher2000 - Support Volunteer

more options

By the way, the error message you encountered on the Add-on site may be caused by one or more Ubuntu/Unity extensions that were bundled with your distribution. If you prefer to add search engines from the Add-ons site, try doing it in Firefox's Safe Mode where those extensions will be disabled.

You can restart Firefox in Safe Mode using either:

  • "3-bar" menu button > "?" button > Restart with Add-ons Disabled
  • Help menu > Restart with Add-ons Disabled

and OK the restart.

A small dialog should appear. Click "Start in Safe Mode" (not Refresh).

To return to normal, exit Firefox and start it up again.

more options

Thank you, that worked. Your script first gave a syntax error of a missing ; which I couldn't find but simply repasting it took care of that even though I used the same script from the clipboard again without recopying it. I appreciate your help.

more options

Thanks for reporting back. I don't know why Dogpile doesn't just add that link tag into their page -- everyone else is doing it these days.