Αναζήτηση υποστήριξης

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

Can I prevent FF from losing default status

  • 2 απαντήσεις
  • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
  • 14 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από ruggb

more options

My wife seems to keep losing default status on FF. Is there a way to prevent this from changing? She is driving me crazy fixing it!!!!!!!!!

Επιλεγμένη λύση

This is on Windows?

Usually that wouldn't happen unless another browser ran and made itself the default. Each browser has a way to prevent that from happening, so you might check what is installed and switch off the feature there in case that's the cause.

There might also be some utility/security software that prevents changes to browser settings at the system/registry level. For example, if this problem only occurs when restarting Windows, it could be something that runs at startup.

Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 0

Όλες οι απαντήσεις (2)

more options

Επιλεγμένη λύση

This is on Windows?

Usually that wouldn't happen unless another browser ran and made itself the default. Each browser has a way to prevent that from happening, so you might check what is installed and switch off the feature there in case that's the cause.

There might also be some utility/security software that prevents changes to browser settings at the system/registry level. For example, if this problem only occurs when restarting Windows, it could be something that runs at startup.

more options

It is W7 and ff38+. the problem is, it is my very technically challenged wife's computer. I have no clue what she is doing or not. I just want to stop FF from losing default for whatever reason. OK is set IE not to ask. Maybe that will solve the problem. thx

I guess the real problem is that a few programs seem to think ignoring the default browser designation is fun & games. If that is the cause I don't know which program she is using that does that. If that was the cause then she is blindly clicking yes - well most of what she does is blindly.

anyway......... thx