Αναζήτηση στην υποστήριξη

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

Adobe Flash plug-in keeps crashing, and neither refreshing it or Firefox fixes the problem.

  • 20 απαντήσεις
  • 19 έχουν αυτό το πρόβλημα
  • 565 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από woody613

more options

I've tried updating Adobe Flash and also reloading Firefox but nothing solves the problem.

Επιλεγμένη λύση

Did you already disable the protected mode feature? That feature has security benefits, but seems to have serious compatibility issues on some systems. There is a hidden setting to disable it; I suggest trying this for a day to see whether it helps:

(A) In a new tab, type or paste about:config in the address bar and press Enter. Click the button promising to be careful.

(B) In the search box above the list, type or paste flash and pause while the list is filtered

(C) Double-click the dom.ipc.plugins.flash.disable-protected-mode preference to switch its value from false to true.

This might not take effect until all Flash has been unloaded for a few minutes, or you close Firefox.


One of your crash signatures (_SEH_prolog4) reminded me of a thread where a user had very persistent problems with Flash on YouTube if Webroot and LastPass were both installed. It seems you run Norton, so that thread probably is not directly relevant.


Would you consider trying the "Extended Support Release" version of Flash instead of version 18? Adobe is keeping it up-to-date with security fixes, but some recently added Flash features would be missing.

if you want to try that, you will need to first use Adobe's uninstaller to remove the current version (link in: Flash Plugin - Keep it up to date and troubleshoot problems), and then get version 13.0.0.309 from this page (scroll down about 2/3 of the way):

https://www.adobe.com/products/flashplayer/distribution3.html

Choose either the EXE or MSI for "plugin-based browsers".

Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 1

Όλες οι απαντήσεις (20)

more options

We're sorry to hear that Firefox is crashing. In order to assist you better, please follow the steps below to provide us crash ID's to help us learn more about your crash.

Enter about:crashes in the address bar (that's where you enter your website URL) and press Enter. You should now see a list of submitted crash reports. Copy the 5 most recent crash ID's that you see in the crash report window and paste them into your response here. Thank you for your help!

More information and further troubleshooting steps can be found in the Firefox crashes - Troubleshoot, prevent and get help fixing crashes article.

more options

There was only one crash listed:

Report ID Date Submitted 8752cacd-c8a0-4dd9-8a82-7affe67a2cb1 6/24/2015 6:23 PM

Usually the message reads "No report is available."

more options

Hi orvi- Was the crash report ID that I provided any help toward solving my problem? Thank you for your help. woody613

more options

More crash reports:

Report ID Date Submitted fb1011c7-2617-4697-85f0-67b4e5c21084 6/29/2015 11:10 PM e9a4d911-50c9-41ac-85ec-2b87b3d347f4 6/27/2015 8:29 PM 8752cacd-c8a0-4dd9-8a82-7affe67a2cb1 6/24/2015 6:23 PM

Also, there is often a notification that Shockwave is running slow and asking if I want to Continue (which I always do).

more options

Another crash report:

Report ID Date Submitted bp-70bac75e-94f0-4f66-bd74-08f722150702 7/2/2015 12:42 AM fb1011c7-2617-4697-85f0-67b4e5c21084 6/29/2015 11:10 PM e9a4d911-50c9-41ac-85ec-2b87b3d347f4 6/27/2015 8:29 PM 8752cacd-c8a0-4dd9-8a82-7affe67a2cb1 6/24/2015 6:23 PM

Can someone please help me? It's been a week now with no further response from Mozilla support.

more options

Hi woody613,

Read the article . I think this will solve your problem .

https://helpx.adobe.com/flash-player/kb/uninstall-flash-player-windows.html

more options

No, I have already uninstalled and re-installed the Adobe Flash player and this did not solve the problem. Adobe Flash works fine for me on Internet Explorer, but it continually crashes with Firefox. Any other suggestions?

more options

do you get this crash/hang everytime you shutdown firefox?

more options

No, I get it every time I start Firefox and try to launch an application that requires the usage of the Adobe Flash player.

more options

More crash reports-

Report ID Date Submitted bp-70836120-97d9-43ea-b36a-563d62150712 7/12/2015 3:26 AM bp-d131f1a7-7921-480d-8e06-e6ca62150711 7/11/2015 10:35 AM bp-fc3bcc06-8ce3-4247-89eb-a8e2a2150711 7/11/2015 5:27 AM bp-70bac75e-94f0-4f66-bd74-08f722150702 7/2/2015 12:42 AM fb1011c7-2617-4697-85f0-67b4e5c21084 6/29/2015 11:10 PM e9a4d911-50c9-41ac-85ec-2b87b3d347f4 6/27/2015 8:29 PM 8752cacd-c8a0-4dd9-8a82-7affe67a2cb1 6/24/2015 6:23 PM

Are these reports at all useful to you?

more options

From your crash report we find that there is a Mindspark Toolbar plugin installed on your browser. It will be in your Addons > Plugins section. You need to uninstall it. Its malware.

Follow the article to uninstall it: http://malwaretips.com/blogs/mindspark-toolbar-removal/

more options

I got rid of the Mindspark and other malware, but the Adobe Flash crashing continues on, just the same. Any other ideas?

More crash reports, in case they are helpful:

Report ID Date Submitted bp-aa5b5fa6-fb7d-49b4-818c-383b52150715 7/15/2015 1:37 AM bp-70836120-97d9-43ea-b36a-563d62150712 7/12/2015 3:26 AM bp-d131f1a7-7921-480d-8e06-e6ca62150711 7/11/2015 10:35 AM bp-fc3bcc06-8ce3-4247-89eb-a8e2a2150711 7/11/2015 5:27 AM bp-70bac75e-94f0-4f66-bd74-08f722150702 7/2/2015 12:42 AM fb1011c7-2617-4697-85f0-67b4e5c21084 6/29/2015 11:10 PM e9a4d911-50c9-41ac-85ec-2b87b3d347f4 6/27/2015 8:29 PM 8752cacd-c8a0-4dd9-8a82-7affe67a2cb1 6/24/2015 6:23 PM

more options

Any response, orvi? Getting rid of Mindspark did not solve the problem. Here are more crash reports:

Report ID Date Submitted bp-fbe0f547-e00a-4960-9b7a-326ab2150718 7/18/2015 3:36 PM bp-1f42b3b6-a1e1-4779-94d4-9bf7a2150718 7/17/2015 5:06 PM bp-3d506659-ad00-44ee-ac7b-bc0f22150715 7/15/2015 9:31 AM bp-aa5b5fa6-fb7d-49b4-818c-383b52150715 7/15/2015 1:37 AM bp-70836120-97d9-43ea-b36a-563d62150712 7/12/2015 3:26 AM bp-d131f1a7-7921-480d-8e06-e6ca62150711 7/11/2015 10:35 AM bp-fc3bcc06-8ce3-4247-89eb-a8e2a2150711 7/11/2015 5:27 AM bp-70bac75e-94f0-4f66-bd74-08f722150702 7/2/2015 12:42 AM fb1011c7-2617-4697-85f0-67b4e5c21084 6/29/2015 11:10 PM e9a4d911-50c9-41ac-85ec-2b87b3d347f4 6/27/2015 8:29 PM 8752cacd-c8a0-4dd9-8a82-7affe67a2cb1 6/24/2015 6:23 PM

more options

orvi, do you have any other suggestions? Or am I just unable to use Firefox?

more options

Επιλεγμένη λύση

Did you already disable the protected mode feature? That feature has security benefits, but seems to have serious compatibility issues on some systems. There is a hidden setting to disable it; I suggest trying this for a day to see whether it helps:

(A) In a new tab, type or paste about:config in the address bar and press Enter. Click the button promising to be careful.

(B) In the search box above the list, type or paste flash and pause while the list is filtered

(C) Double-click the dom.ipc.plugins.flash.disable-protected-mode preference to switch its value from false to true.

This might not take effect until all Flash has been unloaded for a few minutes, or you close Firefox.


One of your crash signatures (_SEH_prolog4) reminded me of a thread where a user had very persistent problems with Flash on YouTube if Webroot and LastPass were both installed. It seems you run Norton, so that thread probably is not directly relevant.


Would you consider trying the "Extended Support Release" version of Flash instead of version 18? Adobe is keeping it up-to-date with security fixes, but some recently added Flash features would be missing.

if you want to try that, you will need to first use Adobe's uninstaller to remove the current version (link in: Flash Plugin - Keep it up to date and troubleshoot problems), and then get version 13.0.0.309 from this page (scroll down about 2/3 of the way):

https://www.adobe.com/products/flashplayer/distribution3.html

Choose either the EXE or MSI for "plugin-based browsers".

more options

Thank you, jscher2000 - Disabling the protected mode feature solved my problem completely.

more options

Are there any security repercussions from disabling protected mode? Considering the frequent hacks for Adobe and Flash, the idea of disabling anything that is offering security is not my idea of a good thing to do. What exactly is protected mode?

Thanks for any help!

more options

Hi Pattit, protected mode does have security benefits because it runs some Flash components with reduced privileges. For example, this prevents those processes from modifying the Windows registry. This technical article describes it all in more detail: http://blogs.adobe.com/security/2012/06/inside-flash-player-protected-mode-for-firefox.html That said, the modern Flash exploits must be designed to bypass protected mode, so it may not be very useful for the problems in the news.

more options

Thanks jscher2000! I appreciate the helpful link and other info!

more options

Yes I too thank you, jscher2000, for your help and for the additional information.

I also thank orvi who tried hard to help me with the problem.