Αναζήτηση υποστήριξης

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

It will not sign on because of a URLerror

  • 1 απάντηση
  • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
  • 9 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από John99

more options

When I try to bring up the main page I get this error message about the address and to use only-// I tried to update mozilla to the latest version and now I can't bring it up at all

Επιλεγμένη λύση

Sorry I am not sure I understand whtyou are asking for help on.

From the sytem information asid it apears you are posting using a very recent or current version of Firefox. (Current Release Fx38.0.5. You do appear to be using a Fx38)

You have posted in this forum and that requires signing on.

What exactly is your problem ? Are you able to expand on your original question and give more details please ?

Perhaps it is something related to use of Firefox Sync ? If so please see

Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 0

Όλες οι απαντήσεις (1)

more options

Επιλεγμένη λύση

Sorry I am not sure I understand whtyou are asking for help on.

From the sytem information asid it apears you are posting using a very recent or current version of Firefox. (Current Release Fx38.0.5. You do appear to be using a Fx38)

You have posted in this forum and that requires signing on.

What exactly is your problem ? Are you able to expand on your original question and give more details please ?

Perhaps it is something related to use of Firefox Sync ? If so please see