Αναζήτηση στην υποστήριξη

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

I can no longer see the comments link at the bottom of news stories/articles on Yahoo. Started about a week ago. Anyone have the same problem or know a fix?

  • 15 απαντήσεις
  • 2 έχουν αυτό το πρόβλημα
  • 4 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από jscher2000

more options

I can still see the comments section link at the bottom of the stories/articles in Opera and Chrome but they don't show up anymore in Firefox. I am just running the default Firefox theme. I have cleared the cache, deleted cookies, and started Firefox in safe mode with no success. Anybody have any idea what's going on?

Όλες οι απαντήσεις (15)

more options
more options

The other trick is to see if this is happening in a private window or a new profile to see if the profile or cache is corrupt":

more options

Yahoo seems to use a lot of different approaches to comments below, varying between a link (news.yahoo.com) and a little flag at the end of a bar of social buttons (www.yahoo.com). Could you provide a link to a story where you can't see or access comments?

more options

If you have made changes to Advanced font size settings like increasing the minimum/default font size then try the Default font size setting "16" and the Minimum font size setting "none" in case the current setting is causing problems.

  • Tools > Options > Content : Fonts & Colors > Advanced > Minimum Font Size (none)

Make sure that you allow pages to choose their own fonts.

  • Tools > Options > Content : Fonts & Colors > Advanced: [X] "Allow pages to choose their own fonts, instead of my selections above"

It is better not to increase the minimum font size, but to use an extension to set the default page zoom to prevent issues with text not being displayed properly.

You can reload web page(s) and bypass the cache to refresh possibly outdated or corrupted files.

  • Hold down the Shift key and left-click the Reload button
  • Press "Ctrl + F5" or press "Ctrl + Shift + R" (Windows,Linux)
  • Press "Command + Shift + R" (Mac)

Boot the computer in Windows Safe Mode with network support (press F8 on the boot screen) as a test.

more options

Sure. Here's one. The "View Comments" link at the bottom of the story shows up in Opera, Chrome, and Internet Explorer but is not there when viewed in Firefox. This page is in a new layout that Yahoo seems to have put in place sometime in the last 2 weeks or so. The articles/stories with this layout are the ones where I can't get to the comments. https://www.yahoo.com/news/military-conducting-large-exercise-over-alaska-235530408.html

Here is another article in what I would call the old layout style. I can see the comments section on the ones that have this style. http://finance.yahoo.com/news/tips-starting-boutique-fitness-studio-083029412.html


jscher2000 said

Yahoo seems to use a lot of different approaches to comments below, varying between a link (news.yahoo.com) and a little flag at the end of a bar of social buttons (www.yahoo.com). Could you provide a link to a story where you can't see or access comments?

Τροποποιήθηκε στις από το χρήστη g3nXsLack3r

more options

Thank you for the links. For me, the first one redirects to:

http://news.yahoo.com/military-conducting-large-exercise-over-alaska-235530408.html

Can you see the comments there?

more options

Now it gets even more interesting. If I use that news.yahoo.com/military URL, it redirects me back to https://www.yahoo.com/news/military-conducting-large-exercise-over-alaska-235530408.html.

I shut down FF and created a new profile (Profile 2) just to see if everything behaved the same. This time http://news.yahoo.com/military-conducting-large-exercise-over-alaska-235530408.html did not redirect and if I entered the original URL, like you it redirected back to news.yahoo.com/military. I was able to see the "View Comments" link and access the comments. Apparent success...

However...just to see if I could replicate this, I shut down Firefox, created yet another new profile (Profile 3), and started up again. This time, it behaved exactly like my original profile. The URL https://www.yahoo.com/news/military-conducting-large-exercise-over-alaska-235530408.html did not redirect and I was not able to view the comments section.

Theoretically the 2 new profiles should be exactly the same and behave identically, but Profile 2 behaved as I would hope and Profile 3 did not.

jscher2000 said

Thank you for the links. For me, the first one redirects to: http://news.yahoo.com/military-conducting-large-exercise-over-alaska-235530408.html Can you see the comments there?
more options

Does this happen when you are signed into Yahoo or not signed in?

more options

It's the same whether I'm signed in or not.

guigs2 said

Does this happen when you are signed into Yahoo or not signed in?
more options

There is a warning message for that article that the certificate is Sha-1, partly insecure. *https://developer.mozilla.org/en-US/d.../Weak_Signature_Algorithm I do not see how this has to do with comments however. It looks like a simple javascript call on the page. @jscher, would a new profile affect the display of this page?

more options

Two sequentially created new profiles should be the same. It would not seem there is enough time for them to vary. I'm baffled. Or should I say, I suspect "something" outside of Firefox but have no idea what it could be since it doesn't behave consistently.

more options

I'm baffled too. At this point, I think I'm either going to do a Firefox refresh or keep Profile 2 and move everything to that. I'm more inclined to do the latter since there's no guarantee a refresh is going to solve my problem. At least I know Profile 2 works right now and I can make sure it's still working as I reinstall extensions and adjust plugin settings one at a time. Worse case scenario I'll just reinstall.

Thank you for the responses. I really appreciate your help on this.

jscher2000 said

Two sequentially created new profiles should be the same. It would not seem there is enough time for them to vary. I'm baffled. Or should I say, I suspect "something" outside of Firefox but have no idea what it could be since it doesn't behave consistently.

guigs2 said

There is a warning message for that article that the certificate is Sha-1, partly insecure. *https://developer.mozilla.org/en-US/d.../Weak_Signature_Algorithm I do not see how this has to do with comments however. It looks like a simple javascript call on the page. @jscher, would a new profile affect the display of this page?
more options

You can remove all data stored in Firefox from a specific domain via "Forget About This Site" in the right-click context menu of an history entry ("History > Show All History" or "View > Sidebar > History") or via the about:permissions page.

Using "Forget About This Site" will remove all data stored in Firefox from that domain like bookmarks, cookies, passwords, cache, history, and exceptions, so be cautious and if you have a password or other data from that domain that you do not want to lose then make sure to backup this data or make a note.

You can't recover from this 'forget' unless you have a backup of the involved files.

It doesn't have any lasting effect, so if you revisit such a 'forgotten' website then data from that website will be saved once again.

more options

Ok. I tried this. It deleted Yahoo cookies but not any of the other stuff. When I went into history, in the 'Search History' box I entered 'yahoo.com'. When I right-clicked on one of the URL's and chose 'Forget About This Site' it only deleted that particular line. All the other yahoo.com entries stayed. I checked 'Saved Passwords' and it did not delete my Yahoo username or password. In fact, I even closed Firefox and restarted and went to a Yahoo page and was still signed in.

If it's supposed to delete all of that stuff, it looks like there might be something broken/corrupted in my installation of Firefox.

cor-el said

You can remove all data stored in Firefox from a specific domain via "Forget About This Site" in the right-click context menu of an history entry ("History > Show All History" or "View > Sidebar > History") or via the about:permissions page. Using "Forget About This Site" will remove all data stored in Firefox from that domain like bookmarks, cookies, passwords, cache, history, and exceptions, so be cautious and if you have a password or other data from that domain that you do not want to lose then make sure to backup this data or make a note. You can't recover from this 'forget' unless you have a backup of the involved files. It doesn't have any lasting effect, so if you revisit such a 'forgotten' website then data from that website will be saved once again.
more options

Since there are several domains ending with yahoo.com, it might take a few cycles to knock them all out. It might be clearer to use the Permissions Manager screen, which you can access by typing or pasting about:permissions in the address bar and pressing Enter. You can type yahoo in the filter bar at the top left of the page, and then click each domain individually and look for the cookies, passwords, and Forget About this Site button on the right side.