Αναζήτηση υποστήριξης

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

havig problem with an additional start page opening with my homepage

  • 2 απαντήσεις
  • 2 έχουν αυτό το πρόβλημα
  • 9 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από jscher2000

more options

when i open firefox, my homepage opens and then a second page opens. This second page does not reveal a url and has several buttons on it to select websites like facebook. Also, I get a movable pop-up window down on the bottom of my start page advertising coupons and discounts. I can't get either one of these to go away. It is annoying. I am not really computer literate and my son tried looking it over and suggested the support forum. Any help would be greatly appreciated

Επιλεγμένη λύση

Start Firefox in Safe Mode {web Link} by holding down the <Shift>
(Mac Options)
key, and then starting Firefox. Is the problem still there?

I think one of your add-ons could be ad-ware.

Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 0

Όλες οι απαντήσεις (2)

more options

Επιλεγμένη λύση

Start Firefox in Safe Mode {web Link} by holding down the <Shift>
(Mac Options)
key, and then starting Firefox. Is the problem still there?

I think one of your add-ons could be ad-ware.

more options

Did you already remove the Speed Dial extension? If that doesn't solve the problem, haven't already removed the bad add-on or other malware that causes the problem, here's my suggested procedure for tracking down and cleaning up bad add-ons. I know it seems long, but it's not that bad.

(1) Open the Windows Control Panel, Uninstall a Program. After the list loads, click the "Installed on" column heading to group the infections, I mean, additions, by date. This can help in smoking out undisclosed bundle items that snuck in with some software you agreed to install. Be suspicious of everything you do not recognize/remember, as malware often uses important or innocent sounding names to discourage you from removing it. Take out as much trash as possible here.

(2) Open Firefox's Add-ons page using either:

  • Ctrl+Shift+a
  • "3-bar" menu button (or Tools menu) > Add-ons
  • in the Windows "Run" dialog, type or paste
    firefox.exe "about:addons"

In the left column, click Plugins. Set nonessential and unrecognized plugins to "Never Activate".

In the left column, click Extensions. Then, if in doubt, disable (or Remove, if possible) unrecognized and unwanted extensions.

Often a link will appear above at least one disabled extension to restart Firefox. You can complete your work on the tab and click one of the links as the last step.

Any improvement?

(3) You can search for remaining issues with the scanning/cleaning tools listed in our support article: Troubleshoot Firefox issues caused by malware. These on-demand scanners are free and take considerable time to run. If they finish quickly and especially if they require payment, you may have a serious infection. I suggest the specialized forums listed in the article in that case.

Success?