Αναζήτηση στην υποστήριξη

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

Why is there an update alert every time I launch Firefox?

  • 2 απαντήσεις
  • 4 έχουν αυτό το πρόβλημα
  • 3 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από cor-el

more options

Every time I launch Firefox, I get the Update Available alert, and it's usually for the same version number. Installing doesn't help. Next time I launch, the alert pops up again. Currently running 35.0.1 on Mac OS X Yosemite 10.10.3.

Επιλεγμένη λύση

If there are problems with updating or with the permissions then best is to download the full version and trash the currently installed version to do a clean install of the new version.

Download a new copy of the Firefox application and save the disk image file to the desktop

Your personal data is stored elsewhere in the Firefox profile folder, so you won't lose your bookmarks and other personal data when you uninstall and (re)install or update Firefox.

Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 1

Όλες οι απαντήσεις (2)

more options

You are using Firefox version 35.0 but the latest realeased version is 37. So an window is appearing to ask you to install updates. However, you can choose update later.

more options

Επιλεγμένη λύση

If there are problems with updating or with the permissions then best is to download the full version and trash the currently installed version to do a clean install of the new version.

Download a new copy of the Firefox application and save the disk image file to the desktop

Your personal data is stored elsewhere in the Firefox profile folder, so you won't lose your bookmarks and other personal data when you uninstall and (re)install or update Firefox.