Αναζήτηση υποστήριξης

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

Since the last 2 updates my yahoo mail will not autofill contacts when writing emails

  • 4 απαντήσεις
  • 30 έχουν αυτό το πρόβλημα
  • 15279 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από stef_blu

more options

this feature worked fine until the last 2 updates & works fine on Safari browser. Autofilling email addresses is a very important feature for my business. Can anyone help me PLEASE!!! thanks!

Επιλεγμένη λύση

I understand that when you compose anew email in yahoo that the contacts no longer autocomplete.

Please update your Adobe Flash version to version 17 and check the settings for interactive web pages:

Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 1

Όλες οι απαντήσεις (4)

more options

Control whether Firefox automatically fills in forms might help for starters, however if this is a setting in Yahoo mail is it possible that it was turned off in the web mail settings?

Have you also asked in the Yahoo forums?

more options

this feature works fine in other browsers (Safari). i have not changed any settings. i am not referring to autofilling forms - that works fine. i am talking about when i go to write a new email & start to type a name or contact it does not show the different address options to choose from. I have to go into the address book & look the person up by name. this only started since the last few updates of Firefox. HELP!

more options

Επιλεγμένη λύση

I understand that when you compose anew email in yahoo that the contacts no longer autocomplete.

Please update your Adobe Flash version to version 17 and check the settings for interactive web pages:

more options

your suggestion worked for a day - updated Adobe to 17 & latest Java. It is not working again after 24 hours!!! HELP!