Αναζήτηση υποστήριξης

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

Printed help doesn't help me open downloads on my android

  • 3 απαντήσεις
  • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
  • 16 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από jscher2000

more options

Can't retrieve or open downloads. Printed text does not help as I can't find click the button

Επιλεγμένη λύση

Are you able to use the menu in Firefox for Android? On some devices, a stack of 3 dots will appear at the right end of the address bar to show the menu, while on other devices there is a "hardware" (capacitive touch) button near the device's home button to show menus.

On the menu, you should find Downloads under Tools.

Also, by default, Firefox uses the system download folder, so if you open the Downloads app that comes with your device you should find them there (usually).

Any luck?

Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 0

Όλες οι απαντήσεις (3)

more options

Επιλεγμένη λύση

Are you able to use the menu in Firefox for Android? On some devices, a stack of 3 dots will appear at the right end of the address bar to show the menu, while on other devices there is a "hardware" (capacitive touch) button near the device's home button to show menus.

On the menu, you should find Downloads under Tools.

Also, by default, Firefox uses the system download folder, so if you open the Downloads app that comes with your device you should find them there (usually).

Any luck?

more options

I found the download thank you but still can't locate some emails sent to me from a Mr. graham Barnes. These are just jokes but still want. Help

more options

Hmm, did you download them as separate files or do you think they might still be in your mailbox? It might be easier to look for them on a computer because then you usually have additional menus and filter options as well as sidebars to explore mail folders.