Αναζήτηση υποστήριξης

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

I am getting this message ; Error code: sec_error_bad_der - What does this mean?

  • 1 απάντηση
  • 6 έχουν αυτό το πρόβλημα
  • 62 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από ultimago5

more options

I was trying to visit a site tonight but I got this error message instead!

Secure Connection Failed

An error occurred during a connection to web.mo.gov. security library: improperly formatted DER-encoded message. (Error code: sec_error_bad_der)

   The page you are trying to view cannot be shown because the authenticity of the received data could not be verified.
   Please contact the website owners to inform them of this problem.

The problem is that yesterday and many times before I was able to access that site without any problems until earlier tonight! I tried looking it up on Internet Explorer and it works just fine but since Firefox is the main browser on my computer I would prefer finding a solution to the problem! I am somewhat computer illiterate (but I do know that I am using Windows 7) and I do not know what to do! Can anyone please help me as this is quite important?

Thanks

Όλες οι απαντήσεις (1)

more options

I forgot to add that I was using Firefox 37.0