Αναζήτηση υποστήριξης

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

Remove swf.exploit.cve_2014_0564-2 from Fireox 35.0.1 on OSX 10.10.2

  • 1 απάντηση
  • 5 έχουν αυτό το πρόβλημα
  • 561 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από philipp

more options

I accidentally clicked a banner ad and was warned of swf.exploit.cve_2014_0564_2. ClamXAV says it is in my Firefox library, version 35.0.1. Who do I remove this infection?

Επιλεγμένη λύση

hello joyjoy1954, without knowing further details this just looks like an attempt to infect your device through a vulnerability in the adobe flash player plugin by one of the websites you were surfing on (or their ad-network partners). since this attack doesn't work in flash version 16 which you are using there should be no harm done: https://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2014-0564

Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 0

Όλες οι απαντήσεις (1)

more options

Επιλεγμένη λύση

hello joyjoy1954, without knowing further details this just looks like an attempt to infect your device through a vulnerability in the adobe flash player plugin by one of the websites you were surfing on (or their ad-network partners). since this attack doesn't work in flash version 16 which you are using there should be no harm done: https://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2014-0564