Αναζήτηση στην υποστήριξη

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

Stop Sites From Changing my Clipboard

  • 7 απαντήσεις
  • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
  • 67 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από ProfessorLayman

more options

Hello,

 I access several sites that seem to add their own informational text on everything I try to copy to the clipboard. How can I disable it for particular sites or all sites?

Example: http://journal-neo.org

If I try and copy any text from an article from the site above I get the following text attached: "First appeared: http://journal-neo.org/...."

Thank you

Things I tried: dom.event.clipboardevents.enabled = false Addon - "Disable clipboard manipulations" 1.0.1 by Wladimir Palant

Όλες οι απαντήσεις (7)

more options

That is done via JavaScript:

$(document).addtocopy({htmlcopytxt: '<br>'+Locale[language]['more']+': <a href="'+window.location.href+'">'+window.location.href+'</a>', 'minlen': 10});
more options

Is there a way to disable it?

more options

Copy As Plain Text {web link} Removes formatting from copied text.


Link Toggler {web link} Want to copy a part of text but this text is a link? We'll help you! This addon toggles links on a web page. Simple run "Ctrl+Shift+L" (or Alt or Cmd instead of Ctrl, depends on your system settings) to toggle links on a page.

more options

I am not trying to remove formatting. The text being copied is normal text, however, the site append to the end its own text message.

more options

Please try the plain text add-on above.

Can you post examples of what you wanted, and what gets copied?

more options

Just go to that website and select some text and copy that to the clipboard.

In its quest for world domination, which the White House has been pursuing for more than a century, it relied on two primary tools: the US dollar and military might. In order to prevent Washington from establishing complete global hegemony, certain...
First appeared: http://journal-neo.org/

The only way I found to avoid this is to enable caret browsing (F7) and click at the start of the text and use the cursor keys and Shift to select the text and copy via Ctrl+C. You get the extra text if you use the mouse to make the selection (you can't adjust/extend the selection in that case).

more options

Thank you. I never knew anything about caret browsing. It is not ideal, but it is better than nothing.