Αναζήτηση στην υποστήριξη

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

Проблема с Flash

  • 8 απαντήσεις
  • 3 έχουν αυτό το πρόβλημα
  • 94 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από valek04

more options

Самопроизвольно происходит крах плагина

Самопроизвольно закрывается браузер

При открывании окна со страницы (например onclick="window.open()") происходит закрытие браузера, при чём он остаётся в процессах.

Решение: Использование версии не выше 30.0


Translated:
The problem with Flash

Spontaneously collapses plugin

Spontaneously closes browser

When opening a window from a page (for example the onclick = "window.open()") comes close, when what he remains in the processes.

Solution: Use version below 30.0

Τροποποιήθηκε στις από το χρήστη NoahSUMO

Όλες οι απαντήσεις (8)

more options

If you have problems with current Shockwave Flash plugin versions then check this:

  • see if there are updates for your graphics drive drivers

https://support.mozilla.org/kb/upgrade-graphics-drivers-use-hardware-acceleration

  • disable protected mode in the Flash plugin (Flash 11.3+ on Windows Vista and later)

https://forums.adobe.com/message/4468493#TemporaryWorkaround

  • disable hardware acceleration in the Flash plugin

https://forums.adobe.com/thread/891337 See also:

more options

You can try to disable hardware acceleration in Firefox.

  • Tools > Options > Advanced > General > Browsing: "Use hardware acceleration when available"

You need to close and restart Firefox after toggling this setting.

more options

Крах модуля Flash. Проблема не устранена. Обновление драйверов видеокарты и самого плагина производится регулярно. OS: Win7 64bit CPU: AMD FX (tm)-4100 Qurd core RAM: 4GB Video: AMD Radeon HD6850

Решение: использование версии не выше 30.0 (ищите проблему после этого релиза)

more options
more options

К сожалению не помогло. Крах плагина и Firefox даже не запускается. Запускаетсяи и тут же падает. Остаётся в процессах.

Win выдаёт ошибку: Имя сбойного приложения: plugin-container.exe, версия: 34.0.5.5443, отметка времени: 0x5475dd5d Имя сбойного модуля: mozalloc.dll, версия: 34.0.5.5443, отметка времени 0x5475d664 Код исключения: 0x80000003 Смещение ошибки: 0x00001425 Идентификатор сбойного процесса: 0x1144 Время запуска сбойного приложения: 0x01d021e05d0fcc85 Путь сбойного приложения: C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\plugin-container.exe Путь сбойного модуля: C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\mozalloc.dll Код отчета: 9579b660-8dd4-11e4-969b-50e5495e622a


Только после третьего запуска, когда он не восстанавливает предыдущую сессию.

(
more options

You can check for issues caused by plugins and set all plugins to "Ask to Activate" on the "Firefox/Tools > Add-ons > Plugins" page (plugins are not affected by Firefox Safe Mode)


Firefox will automatically try to restore the tabs and windows from the last session if a crash has occurred or Firefox didn't close properly the previous time. If the session crashes another time then you will get the "Well this is embarrassing" page (about:sessionrestore) the next time you start Firefox. You can set the browser.sessionstore.max_resumed_crashes pref to 0 on the about:config page to get the about:sessionrestore page immediately with the first start after a crash has occurred or the Task Manager was used to close Firefox.

That way you see if the previous session didn't close properly or crashed and will allow you to deselect the tab(s) that you do not want to reopen, but will allow to reopen other tabs.

You can open the about:config page via the location/address bar. You can accept the warning and click "I'll be careful" to continue.

more options

You say: cor-el said

Firefox will automatically try to restore the tabs and windows from the last session if a crash has occurred or Firefox didn't close properly the previous time. If the session crashes another time then you will get the "Well this is embarrassing" page (about:sessionrestore) the next time you start Firefox. You can set the browser.sessionstore.max_resumed_crashes pref to 0 on the about:config page to get the about:sessionrestore page immediately with the first start after a crash has occurred or the Task Manager was used to close Firefox.

OK. browser.sessionstore.max_resumed_crashes set to 0. But when he restarts this window does not appear. He starts with the previous state and do not ask me what windows restored. All plug-ins are relevant

For example map.ipviking.com (DDoS atack monitor)

Thanks.

more options

Flash plugin совсем перестал работать. На других ПК где предложенные меры не выполнялись, работает (не стабильно).


Flash plugin completely stopped working. On the other PC where the proposed measures are not implemented, working (not stable).