Αναζήτηση στην υποστήριξη

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

Banco do Brasil plugin não instala

  • 1 απάντηση
  • 4 έχουν αυτό το πρόβλημα
  • 2 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από FredMcD

more options

I am not able to install the Banco do Brasil Internet Banking plugin on Mozilla Firefox. The installation fails on the last step saying is was not possible to activate the plugin. Diagnostics Report generated is below: 12/17/2014 15:35:58 INICIANDO... 12/17/2014 15:35:58 1.3.9.0 12/17/2014 15:35:58 Usuário: voney 12/17/2014 15:35:58 6.1.7601 12/17/2014 15:35:58 true 12/17/2014 15:35:58 Verificando se Mozilla Firefox está instalado... 12/17/2014 15:35:58 Mozilla Firefox instalado. 12/17/2014 15:35:58 [Funcionamento do Serviço] Verificando... 12/17/2014 15:35:58 [Funcionamento do Serviço] Ok. 12/17/2014 15:35:58 [Permissões dos arquivos do StormFish] Verificando... 12/17/2014 15:35:58 [Permissões dos arquivos do StormFish] Ok. 12/17/2014 15:35:58 [Desinstalação do Stormfish] Verificando... 12/17/2014 15:35:58 [Desinstalação do Stormfish] Limpando... 12/17/2014 15:36:08 [Desinstalação do Stormfish] Ok. 12/17/2014 15:36:08 [Instalação do StormFish] Verificando... 12/17/2014 15:36:08 [Instalação do StormFish] Efetuando download do instalador... 12/17/2014 15:36:14 [Instalação do StormFish] Instalando... 12/17/2014 15:36:29 [Instalação do StormFish] Ok. 12/17/2014 15:36:29 [Permissões dos arquivos do Plugin] Verificando... 12/17/2014 15:36:29 [Permissões dos arquivos do Plugin] Ok. 12/17/2014 15:36:29 [Limpeza do cache no Internet Explorer] Verificando... 12/17/2014 15:36:29 [Limpeza do cache no Internet Explorer] Limpando... 12/17/2014 15:36:29 [Limpeza do cache no Internet Explorer] Ok. 12/17/2014 15:36:29 [Instalação do Plugin no Internet Explorer] Verificando... 12/17/2014 15:36:29 [Instalação do Plugin no Internet Explorer] Ok. 12/17/2014 15:36:29 [Ativação ActiveX no Internet Explorer] Verificando... 12/17/2014 15:36:29 [Ativação ActiveX no Internet Explorer] Ok. 12/17/2014 15:36:29 [Sites confiáveis no Internet Explorer] Verificando url(s) dos domínios confiáveis... 12/17/2014 15:36:29 [Sites confiáveis no Internet Explorer] Ok. 12/17/2014 15:36:29 [Ativação do Plugin no Internet Explorer] Verificando... 12/17/2014 15:36:29 [Ativação do Plugin no Internet Explorer] Ok. 12/17/2014 15:36:29 [Limpeza do cache no Mozilla Firefox] Verificando... 12/17/2014 15:36:29 [Limpeza do cache no Mozilla Firefox] Limpando... 12/17/2014 15:36:29 [Limpeza do cache no Mozilla Firefox] Ok. 12/17/2014 15:36:29 [Sites confiáveis no Mozilla Firefox] Verificando url(s) dos domínios confiáveis... 12/17/2014 15:36:30 [Sites confiáveis no Mozilla Firefox] Ok. 12/17/2014 15:36:30 [Segurança no Mozilla Firefox] Verificando... 12/17/2014 15:36:30 [Segurança no Mozilla Firefox] Ok. 12/17/2014 15:36:30 [Ativação Plugin no Mozilla Firefox] Verificando... 12/17/2014 15:36:30 [Ativação Plugin no Mozilla Firefox] Não foi possível habilitar. 12/17/2014 15:36:30 Foram detectados problemas durante a execução do processo. 12/17/2014 15:36:30 CONCLUÍDO. Any clue how I could overcome this? Tks.

Όλες οι απαντήσεις (1)

more options

Some added toolbar and anti-virus add-ons are known to cause Firefox issues. Disable All of them.


I've called the big guys to help you. Good luck.