Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

I downloaded FF update twice but the web sites are not displayed despite my being on the page. Also rebooted.

  • Καμία απάντηση
  • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
  • 17 προβολές
more options

The web pages (tried different web sites) are not being displayed but the line at the bottom of the screen indicates that I am indeed on the web site. Previously, before I downloaded the the nerw version of FF, displaying of the web pages seemed slow unless I ensured by cursor was "off" the space on the screen that shows the web page.

I have checked with another browser and the web sites I went to are working and are displayed in that browser.

The web pages (tried different web sites) are not being displayed but the line at the bottom of the screen indicates that I am indeed on the web site. Previously, before I downloaded the the nerw version of FF, displaying of the web pages seemed slow unless I ensured by cursor was "off" the space on the screen that shows the web page. I have checked with another browser and the web sites I went to are working and are displayed in that browser.

Επιλεγμένη λύση

Could be that you need to clear the cache.

Ctrl+Shift+delete

Deselect info you wish to keep (such as Active logins, site preferences, history, and session) 

Try 4 hours, then today, then try everything.

Then try reloading the page(s).

May also try opening your command (run > cmd) prompt and type : ipconfig /flushdns ipgonfig /renew leave space between command and parameter

Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 0