Αναζήτηση στην υποστήριξη

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

Firefox - Latest Beta - Welsh Locale. Keyboard shortcut cmd+c is assigned to two actions - "Copy" and "Save Page As...".

  • 3 απαντήσεις
  • 8 έχουν αυτό το πρόβλημα
  • 39 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από cor-el

more options

In the latest version of Firefox (beta) using the Welsh language locale, the "Save Page As..." keyboard shortcut has been redefined to cmd+c. Obviously this clashes with the keyboard shortcut for "Copy". As such, whenever I highlight text and click cmd+c, rather than copy it, the Save Page As... prompt comes up.

Please could the keyboard shortcut for "Save Page As..." be changed ASAP?

Όλες οι απαντήσεις (3)

more options

See:

  • bug 1106754 - Ctrl/Cmd + C shortcut saves the page instead of copying (cy locale)

Please do not comment in bug reports
https://bugzilla.mozilla.org/page.cgi?id=etiquette.html

more options

This was fixed for a while. However in Firefox 37 now it is even worse than before.

E.g., cmd+c is assigned to Save page as... cmd+a is assigned to Print cmd+p is assigned to select all cmd+f is assigned to Open file... cmd+o is assigned to Bookmark this page cmd+n is assigned to both New window and Bookmarks etc

Since I use keyboard shortcuts all the time, Firefox has become unusable for me in my language and I have to set Firefox in another language.

Please can this be sorted out.

Τροποποιήθηκε στις από το χρήστη ciarans

more options

You could install the en-US version and download and modify the Welch language pack to repair the shortcuts and set the locale manually in general.useragent.locale Language packs come as an XPI file that is a ZIP archive and can be opened in an archive manager.

You can file a bug report in:

  • Product: Mozilla Localizations
  • Component: cy / Welsh