Αναζήτηση στην υποστήριξη

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

Why does it just keep saying "Downloading Firefox" for hours?

  • 3 απαντήσεις
  • 6 έχουν αυτό το πρόβλημα
  • 397 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από Twitch

more options

I am downloading from Explorer. It just keeps saying Downloading Firefox after I double click on the installer. It goes on for hours and hours. It is ironic that it tells me that "you're about to enjoy the very latest in speed, flexibility and security so you're always in control." Please help.

Επιλεγμένη λύση

That's a hard question to answer, since it could be a particular download server at fault, or maybe your security software.

If you are downloading the "stub" installer from the main page, could you try getting the "full" installer from this page (scroll down to your preferred language):

https://www.mozilla.org/firefox/all/

Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 2

Όλες οι απαντήσεις (3)

more options

Επιλεγμένη λύση

That's a hard question to answer, since it could be a particular download server at fault, or maybe your security software.

If you are downloading the "stub" installer from the main page, could you try getting the "full" installer from this page (scroll down to your preferred language):

https://www.mozilla.org/firefox/all/

more options

The "full" installer worked. Appreciate the input!

more options

jscher2000 said

That's a hard question to answer, since it could be a particular download server at fault, or maybe your security software. If you are downloading the "stub" installer from the main page, could you try getting the "full" installer from this page (scroll down to your preferred language): https://www.mozilla.org/firefox/all/

Thank you VERY much!! I was pulling my hair out trying different things!