Αναζήτηση στην υποστήριξη

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

I somehow I've lost star & box beside it. how to restore them

  • 2 απαντήσεις
  • 4 έχουν αυτό το πρόβλημα
  • 503 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από cor-el

more options

I tried to remove a bookmark which had a outline of a star beside it. not sure how but I not only removed the star but the box like icon beside it, how can I restore both of them and remove single bookmarks.

Επιλεγμένη λύση

Hi ladyclara36, Thank you for your question. I understand that you have lost the bookmarks icon on your Firefox toolbar. It is possible to restore it by clicking on the Firefox Menu then the "Customize" button. Drag the icon back to where it was then click on exit customize.

If you have any other questions, we are happy to help.

Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 1

Όλες οι απαντήσεις (2)

more options

Επιλεγμένη λύση

Hi ladyclara36, Thank you for your question. I understand that you have lost the bookmarks icon on your Firefox toolbar. It is possible to restore it by clicking on the Firefox Menu then the "Customize" button. Drag the icon back to where it was then click on exit customize.

If you have any other questions, we are happy to help.

more options

Note that you can right-click a toolbar item in normal (non-customize) mode to (re)move items.

  • Select "Remove from Toolbar" to remove the button from the Navigation Toolbar and move it to the Customize palette ("3-bar" Firefox menu button > Customize).
  • Select "Move to Menu" to move a button to the "3-bar" Firefox menu button drop-down list
  • Select "Move to Toolbar" in the "3-bar" Firefox menu button drop-down list to move the button to the toolbar.

See also: