Αναζήτηση υποστήριξης

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

hanging slowness . nothing you suggest is working

  • 3 απαντήσεις
  • 3 έχουν αυτό το πρόβλημα
  • 20 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από Andrew

more options

The system is slow and hangs often. How do I fix this. Also, how do I clean old stuff out of the system?

Όλες οι απαντήσεις (3)

more options

Hi Carrwilliamgiese, In order to factory reset please try the following steps: Warning: Resetting your phone will delete all data stored on the device, including apps, calendar data, email accounts, and settings.

To reset the device, follow these instructions:

  1. Open the Settings App (small) Settings application.
  2. Tap on the Device Information button.
  3. Tap on the More Information button.
  4. Tap on the Reset phone button.
  5. Tap OK to reset your device.

We hope that this fixed the issue you were having. Please report back to us if this helped!

Thank you!

more options

it's a computer. not a phone.

more options

You've posted your question in the Firefox OS product category. I will now move this to the Firefox for Desktop product.

Meanwhile, please provide the following information so we can assist you:

Operating System: Firefox Version: Complete explanation of the issue: