Αναζήτηση υποστήριξης

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

I cannot get the save password prompt to appear for my web page

  • 2 απαντήσεις
  • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
  • 423 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από evoneden

more options

I am trying to figure out why I cannot get my web page to prompt me to save my username and password. This is the information I got back when attempting to debug the password manager, but I dont know what it means:

The character encoding of the HTML document was not declared. The document will render with garbled text in some browser configurations if the document contains characters from outside the US-ASCII range. The character encoding of the page must be declared in the document or in the transfer protocol.

index.php Login Manager (content): onFormPassword for https://bigvinnys.quikorder.com/php/BIGVINNYS/m/index.php Login Manager: Counting logins matching host: https://bigvinnys.quikorder.com formSubmitURL: httpRealm: null PwMgr json: _searchLogins: returning 0 logins PwMgr json: _countLogins: counted logins: 0 Login Manager: Getting a list of all disabled hosts PwMgr json: _getAllDisabledHosts: returning 2 disabled hosts. Login Manager: Getting a list of all logins PwMgr json: _searchLogins: returning 0 logins PwMgr json: _getAllLogins: returning 0 logins.

Does this mean the password manager could not find a username/password field or something different?

Επιλεγμένη λύση

I actually figured out what the problem was. Despite me thinking that the form had a submit button, it actually was compiled into a page that did not have a formal submit button but just an input type of button. Once the input type was changed into a submit one, I was able to see the Save password prompt.

Thanks for your help.

Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 0

Όλες οι απαντήσεις (2)

more options

Some web sites can send a command to your browser to not use the password manager. Also, the Password Manager may have issues.

https://support.mozilla.org/en-US/kb/usernames-and-passwords-are-not-saved https://support.mozilla.org/en-US/kb/fix-login-issues-on-websites-require-passwords


I have found a work around by using an auto-form-filler from the Mozilla Add-ons Web Page {web link} (There’s a lot of good stuff here). Search for what you want.

more options

Επιλεγμένη λύση

I actually figured out what the problem was. Despite me thinking that the form had a submit button, it actually was compiled into a page that did not have a formal submit button but just an input type of button. Once the input type was changed into a submit one, I was able to see the Save password prompt.

Thanks for your help.