Αναζήτηση στην υποστήριξη

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

Is someone able to analyize my crash report please?

  • 36 απαντήσεις
  • 3 έχουν αυτό το πρόβλημα
  • 309 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από FredMcD

more options

I hope to get some direction with FF crashes, I am getting between 10 & 20 crashes per month. Just recently it's gone crazy. I never get any response from crash reports submitted???

bp-6e46c5a8-f70b-4e32-8f0a-9d6522141018 18/10/2014 12:08 PM bp-b19134b9-055f-4f25-8548-49da62141018 18/10/2014 11:40 AM bp-2ef9e16b-be87-449c-a39c-fef8d2141018 18/10/2014 11:40 AM bp-034d80c1-e7b8-4472-b26a-c9f182141018 18/10/2014 11:39 AM bp-12ac489c-5ccc-45bc-a9ac-cd3022141018 18/10/2014 11:39 AM bp-c53df39e-cdb7-447a-91dc-89d722141017 17/10/2014 11:20 PM bp-a0088fbe-7e34-4bbb-b5ca-f30d92141017 17/10/2014 3:33 PM bp-df8418b5-9a6b-45e1-bff7-25c062141017 17/10/2014 3:33 PM bp-20d1eb01-6a73-4283-8d80-9b4512141017 17/10/2014 3:33 PM bp-203b11de-1416-47f3-858a-b6bab2141017 17/10/2014 3:30 PM bp-0d77d172-83f5-4ec9-bafd-fa7b52141017 17/10/2014 3:29 PM bp-3b0f77e9-cd40-4d38-9505-3060d2141017 17/10/2014 3:29 PM bp-a4400389-89a2-4bb3-85d4-499942141016 17/10/2014 8:58 AM bp-9fb49d91-4fda-4927-a838-718d82141016 17/10/2014 8:38 AM 150b8cb7-66ac-4dc7-8f5f-50b3530e3a85 10/10/2014 7:56 PM bp-cd3ee511-eec1-424f-b921-8bbae2141006 6/10/2014 6:25 PM bp-bad65a64-18af-4d3a-825f-07a202140927

Τροποποιήθηκε στις από το χρήστη cor-el

Όλες οι απαντήσεις (16)

more options

Type about:addons<Enter> in the address bar to open your Add-ons Manager. Hot key; <Control>(Mac:<Command>)<Shift> A)

On the left side of the page, select Plugins.

BTW; At the top right is a link to check your plugins.

more options

My issue at the moment is I can't find anywhere to update the actual plugin for Shockwave Flash for FF.

more options

Update your Flash Player v15.0.0.189 http://get.adobe.com/flashplayer/ Shockwave Director v12.1.3.153 http://get.adobe.com/shockwave/

more options

Ok, so this is where I am getting confused, my thinking was that the plugin was something FF developed to enable Adobe products to be compatible with the FF browser?? Is it correct that the Shockwave Flash plugin installs as a component of Adobe Flash Player??

more options

There are two types of Add-ons. There are the Add-ons that you find and install. And there are also Plugins. These are from other programs that are on your system when Firefox starts. Like video players, anti-virus, and many more. You can disable normal Add-ons by going to the Add-ons Manager,

Type about:addons<Enter> in the address bar to open your Add-ons Manager. Hot key; <Control>(Mac:<Command>)<Shift> A)

Select Extensions, locate the add-on. From here you can disable or remove it. Plugins, however, can only be set to Never or Ask. To remove it, you have to remove its program.

more options

There is not two different type of Addons per say as the word Add-ons is a general term to group together the separate Extensions, Plugins, Themes (both complete and lightweight), and even dictionary and search engines. The word Add-ons started to be used during period of Firefox 2.0 and 3.0

Extensions and Themes are installed in Firefox while Plugins are installed on OS and Firefox makes use of them as to why there is only a deactivate/active which tells Firefox to make use of that Plugin or not.

more options

Hi all, it has only been a couple of days but since disabling the Shockwave Flash plugin the aggressive FF crashes have stopped. If in time this continues to be the case what are my options to use FF as a normal browser. Any suggestions??

Alan.

more options
more options

I'm sorry I should have clarified my statement, seeing Adobe Shockwave Flash is causing my crashes what other flash players are compatible with mozilla that I could use??

more options

I have not tried this, but take a look at it; Video WithOut Flash {web link} Watch videos without flash

more options

Hi, I had a go at Video Without Flash & could not get it to work correctly, I read a lot of others have so I put it down to me.... I still have my Flash Plugin disabled & crashes have all but stopped. I did get one today & it doesn't appear to be Flash related.

bp-31f4abcd-3b92-4396-b2a3-e8c8f2141116 17/11/2014 10:26 AM

Any clues with this one please.

Alan.

more options

These programs were flagged in the crash report;

lpxpcom.dll = lastpass

idmcchandler2.dll = Internet Download Manager

atiumdag.dll = Windows ?

atidxx32.dll = Graphics ?

JavaScript


Perform a System File Check to fix the corrupted system files http://www.sevenforums.com/tutorials/1538-sfc-scannow-command-system-file-checker.html

See if there are updates for your graphics drive drivers https://support.mozilla.org/kb/upgrade-graphics-drivers-use-hardware-acceleration

more options

I have all extensions & plugins disabled & continue to get crashes.....

bp-59a823e6-f741-46bb-a76e-995df2141123 23/11/2014 3:05 PM bp-fe1db455-489b-489a-a375-d2bec2141122 22/11/2014 6:53 PM bp-48c600dd-ea55-44be-9e0d-6a6752141122 22/11/2014 6:38 PM

Is FF that finicky that it is not compatible with third party program. I think not, millions use it without issue, why not me????

Alan.

Τροποποιήθηκε στις από το χρήστη Dills58

more options

The crash reports shows problems with JavaScript

They have also flagged these programs;

atidxx32.dll = Advanced Micro Devices

lpxpcom.dll = add-on lastpass

idmcchandler2.dll = Internet Download Manager

atidxx32.dll = Advanced Micro Devices

msmpeg2vdec.dll = Windows

mfplat.dll = Windows


Perform a System File Check to fix corrupted system files http://www.sevenforums.com/tutorials/1538-sfc-scannow-command-system-file-checker.html

See if there are updates for your graphics drive drivers https://support.mozilla.org/kb/upgrade-graphics-drivers-use-hardware-acceleration

more options

Crashes are getting fewer, this is the last one.

bp-b6c6ce51-039e-4a8f-9087-fd8912141216 16/12/2014 4:36 PM

more options

JavaScript

lpxpcom.dll = add-on lastpass

idmcchandler2.dll = Internet Download Manager


Remove the programs from your system, and download the full installers.

  1. 1
  2. 2