Αναζήτηση υποστήριξης

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

Firefox crashes

  • 1 απάντηση
  • 4 έχουν αυτό το πρόβλημα
  • 24 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από FredMcD

more options

We are getting numerous reports from our users that ESR 31.2 is crashing on launch, safe mode does not work either. Here is a crash report:

AdapterDeviceID: 0x0102 AdapterVendorID: 0x8086 AvailablePageFile: 13372104704 AvailablePhysicalMemory: 5128089600 AvailableVirtualMemory: 4100419584 BIOS_Manufacturer: Dell Inc. BlockedDllList: BreakpadReserveAddress: 86179840 BreakpadReserveSize: 41943040 BuildID: 20141011074935 CrashTime: 1413466625 FramePoisonBase: 00000000f0de0000 FramePoisonSize: 65536 InstallTime: 1413460028 IsGarbageCollecting: 1 Notes: AdapterVendorID: 0x8086, AdapterDeviceID: 0x0102, AdapterSubsysID: 047e1028, AdapterDriverVersion: 8.15.10.2418

ProductID: {ec8030f7-c20a-464f-9b0e-13a3a9e97384} ProductName: Firefox ReleaseChannel: esr SecondsSinceLastCrash: 86 StartupTime: 1413466624 SystemMemoryUsePercentage: 39 Throttleable: 1 TotalPageFile: 16928415744 TotalPhysicalMemory: 8465170432 TotalVirtualMemory: 4294836224 URL: Vendor: Mozilla Version: 31.2.0 Winsock_LSP: MSAFD Tcpip [TCP/IP] : 2 : 1 : %SystemRoot%\system32\mswsock.dll

MSAFD Tcpip [UDP/IP] : 2 : 2 :  
MSAFD Tcpip [RAW/IP] : 2 : 3 : %SystemRoot%\system32\mswsock.dll 
MSAFD Tcpip [TCP/IPv6] : 2 : 1 :  
MSAFD Tcpip [UDP/IPv6] : 2 : 2 : %SystemRoot%\system32\mswsock.dll 
MSAFD Tcpip [RAW/IPv6] : 2 : 3 :  
RSVP TCPv6 Service Provider : 2 : 1 : %SystemRoot%\system32\mswsock.dll 
RSVP TCP Service Provider : 2 : 1 :  
RSVP UDPv6 Service Provider : 2 : 2 : %SystemRoot%\system32\mswsock.dll 
RSVP UDP Service Provider : 2 : 2 : 

useragent_locale: en-US

This report also contains technical information about the state of the application when it crashed.

Όλες οι απαντήσεις (1)

more options

Are these users part of the same network (at work for example).

Go to several of the computes and follow these instructions to get the crash reports. Please separate and group the report numbers so each computer has its own list

A .###### .###### .###### +++++ B .###### .###### .###### +++++ In the address bar, type about:crashes. Note: If any reports do not have BP in front of the numbers, click it and select Submit.

Using your mouse, mark the most resent 7 - 10 crash reports, and copy them. Now go to the reply box below and paste them in.

Τροποποιήθηκε στις από το χρήστη FredMcD