Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

Firefox is already running but is not responding - Cannot run Firefox on multiple machines with in a network (parent.lock)

  • 1 απάντηση
  • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
  • 40 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από philipp

more options

Environment - Single File Server & 6 workstations. I have a single generic user account/profile and log on to all 6 workstations at the same time (1 user, 1 password, 6 workstations). I need to run firefox on all the workstations with the same user and user profile. However, as soon as one user opens firefox all the others get the message "Firefox is already running but is not responding" and can not open the browser. No other workstations can open Firefox. I can only run 1 instance of Firefox in this scenario. How can I run it on all 6 with a single user account? I have been back to the server and deleted the parent.lock file but it is recreated again as soon as someone open a firefox browser and the problem starts al over again. Please - How can I get a single user with a single profile to run firefox on 6 workstations simultaneously? Thank You

Environment - Single File Server & 6 workstations. I have a single generic user account/profile and log on to all 6 workstations at the same time (1 user, 1 password, 6 workstations). I need to run firefox on all the workstations with the same user and user profile. However, as soon as one user opens firefox all the others get the message "Firefox is already running but is not responding" and can not open the browser. No other workstations can open Firefox. I can only run 1 instance of Firefox in this scenario. How can I run it on all 6 with a single user account? I have been back to the server and deleted the parent.lock file but it is recreated again as soon as someone open a firefox browser and the problem starts al over again. Please - How can I get a single user with a single profile to run firefox on 6 workstations simultaneously? Thank You

Όλες οι απαντήσεις (1)

more options

hello timfarr, you cannot do that - many essential databases (like bookamrks, passwords etc.) in your profile are not designed to be accessed by different processes at the same time...