Αναζήτηση υποστήριξης

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

Wehave two profiles on our DELL. One profile is now showing this message - "The proxy server is refusing connections" - when we try to log on to the internet.

  • 8 απαντήσεις
  • 5 έχουν αυτό το πρόβλημα
  • 185 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από FredMcD

more options

One user can log on to the internet - no problem, but other user gets - "The Proxy Server is Refusing Connections. E-mails are good all around. Have checked settings, but can't find any solution.

Επιλεγμένη λύση

Network Proxy

Type about:preferences<Enter> in the address bar.

Select Advanced > Network. Look for Configure How Firefox Connects and press the Settings button. Check the settings.

Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 1

Όλες οι απαντήσεις (8)

more options

Note:

Report ID: bp-c04b0f1a-10c5-41f0-b0a3-3e3002141010 Submitted: 2 days ago Report ID: bp-f266dc3d-2b88-4f06-8698-9c7082141010

more options

Some added toolbar and anti-virus add-ons are known to cause Firefox issues. Disable All of them.

more options

EMCheckCompatibility False


Total Virtual Memory 2147352576

Available Virtual Memory 2051600384

System Memory Use Percentage 93

Available Page File 1244311552

Available Physical Memory 65847296


Start Firefox in Safe Mode {web link} While you are in safe mode;

Type about:preferences<Enter> in the address bar

Select Advanced > General. Look for and turn off Use Hardware Acceleration.

Poke around safe web sites. Are there any problems?

Then restart.

more options

Επιλεγμένη λύση

Network Proxy

Type about:preferences<Enter> in the address bar.

Select Advanced > Network. Look for Configure How Firefox Connects and press the Settings button. Check the settings.

more options

I have been trying all your great suggestions, but no success. My side works perfect, but my wife's side will not connect. Her E-mails are coming thru, but she can not open any attachments or download any pictures. This is weird - one side works and the other side doesn't.

Thanks for all your help.

more options

Were you logged in as your wife? If your side works, and using the same program does not work for her, it has to be in the settings.

more options

I tripped over the solution. Tools.options.advanced.connection.settings. First user: use system proxy settings Second user: no proxy.

Don't really know why, but it works.

Thanks again for all your help.

more options

I had told you to check the Network Proxy before. Glad your both online. Hello,

I am glad to hear that your problem has been resolved. If you haven't already, please select the answer that solves the problem. This will help other users with similar problems find the solution more easily.

Thank you for contacting Mozilla Support.