Αναζήτηση στην υποστήριξη

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

firefox crash plugin container nothing fixes it.

  • 2 απαντήσεις
  • 6 έχουν αυτό το πρόβλημα
  • 26 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από cor-el

more options

Tried everything including reset and disable plugins here are the crash reports, not including from today, hope you can help.

Thanks

Submitted Crash Reports Report ID Date Submitted bp-428ec7b4-3f4b-4dfd-8eb6-1ff6f2141009 10/8/2014 7:14 PM 5d340910-e6c1-4957-8d0b-084811e5c9b9 10/5/2014 10:39 PM bp-44366014-5468-4024-a0e7-a466c2140926 9/25/2014 6:26 PM c31f9135-7e5f-4f56-9a44-0df830b02c4d 9/23/2014 6:10 PM bp-81f8dd5e-f207-4d8a-8349-c17d52140921 9/20/2014 10:21 PM bp-4f4c0796-4db0-4f0c-85a1-775412140921 9/20/2014 9:07 PM bp-3da0e207-0aed-4068-8888-3d1dd2140921 9/20/2014 8:35 PM bp-48ade4c2-f40e-4e81-a959-a7c792140921 9/20/2014 8:35 PM 3f9c71b8-730e-4fae-9b96-94d16956f982 9/17/2014 11:09 PM bp-77c732ca-8871-4e5e-a9e2-60ee52140829 8/28/2014 11:21 PM 10fa528e-a7c6-4956-93d1-e34aed89a634 8/4/2014 12:37 PM bp-e4848478-572d-418d-86e0-344db2140804 8/3/2014 10:14 PM af4573cd-6a4e-4c3e-bf88-2e75b44d4b00 8/3/2014 1:05 AM bp-a4aa38bd-d54f-4c8d-8d98-3eab52140619 6/18/2014 6:00 PM bp-7ee4f5b1-e70b-4c2f-a8ca-f3cea2140530 5/30/2014 3:52 PM bp-6da9a81e-feca-4671-93ab-114162140529 5/29/2014 1:50 PM bp-00f7bdf6-3bff-4867-862a-c54bb2140521 5/21/2014 2:32 PM bp-8e7fd6b9-da97-4657-9ff0-150822140521 5/20/2014 7:53 PM bp-cdc42438-6832-4dc4-9769-a393a2140521 5/20/2014 4:56 PM bp-156e8967-ae57-43f9-a0d8-4cdbe2140520 5/20/2014 3:51 PM bp-ce850a5a-e984-4fe6-bdf4-0b9422140519 5/18/2014 9:49 PM c7e8257b-c375-40b1-893b-c1b9a52e4581 4/29/2014 8:56 PM bp-719be85a-13fc-43ab-953d-c95a42140428 4/28/2014 2:57 PM bp-7e1d25f1-1c09-4d90-ba21-14e272140417 4/16/2014 9:03 PM bp-8feb4505-107c-4642-93be-433422140416 4/15/2014 4:55 PM a1bb8d32-039f-4f0c-84de-a7bfa0df5514 9/28/2013 7:56 PM 9fbe2033-a6e5-4f8a-8de2-9c8d0e40a932 6/6/2013 12:54 PM d5e993f1-0478-47c8-8fab-0f1ca0702fd3 5/9/2013 3:36 PM

Όλες οι απαντήσεις (2)

more options

Crashes or other problems with certain multimedia content in Firefox (such as Youtube videos and Flash animations or games) can often be resolved by performing the steps in these Knowledge Base articles:

On Windows Vista and above, you can disable Flash protected mode by following the instructions on these pages:

(See this Adobe blog post for technical details about Flash protected mode.)


For recent updates for Adobe Shockwave Flash, please update your version to 14. Please refer to the security updates and Adobe Security Bulletin for more information.

Please tell us if this helped!

more options

You can try to disable hardware acceleration in Firefox.

  • Tools > Options > Advanced > General > Browsing: "Use hardware acceleration when available"

You need to close and restart Firefox after toggling this setting.