Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

Αυτό το νήμα έκλεισε και αρχειοθετήθηκε. Παρακαλούμε κάντε νέα ερώτηση αν χρειάζεστε βοήθεια.

My PDF files are now identified as Firefox HTML documents, how to fix it?(only icons changed, extension is still .pdf)

  • 13 απαντήσεις
  • 224 έχουν αυτό το πρόβλημα
  • 3279 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από AliceWyman

more options

After I uninstalled Firefox, all icons returned to usual PDF icons and files were identified as "PDF" files, but when I installed Firefox (31.0) again, all PDF files again are identified as "Firefox HTML document". Extensions do not change, they are always .pdf, and files automatically open in Adobe Acrobat, but icons became "firefox HTML documents" icons and it is very confusing.

Επιλεγμένη λύση

this runs for my XP Home:

Control Panel > Folder Options > File Types > New > "PDF" overwrite.

Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 30

Όλες οι απαντήσεις (13)

more options

Did you try to change that icon?

  • Control Panel > Folder Options > File Types
more options

The problem is that Windows Explorer sees files with .pdf extension as "Firefox HTML documents" and assigns appropriate firefox icon. (though, as I mentioned, extension remains .pdf and when double-clicked files automatically open in Adobe Acrobat). This problem could be solved only by making the system to see .pdf files as PDF files (and not as Firefox document). If system will continue to see the .pdf files as Firefox documents then changing the icon for Firefox documents to the PDF icon will not resolve anything (since now all Firefox documents will have PDF icon)

more options

PROBLEM SOLVED : Firefox profile on my new computer was actually copied from my old computer and I came to conclusion that problem was in copied profile. So I uninstalled Firefox from new computer. Then completely emptied (!!!) the Profiles folder in Application Data>>Mozilla>>Firefox>>Profiles. Reinstalled Firefox and problem disappeared (I only copied bookmarks from old computer, not all profile). Now PDF files have correct icon and are seen by system as Adobe Acrobat Documents.


See also post here

Additional link added by a moderator. The solution above is not a general solution for everyone. My post under includes an explanation and potentially useful information including links to workarounds. ~J99

Τροποποιήθηκε στις από το χρήστη John99

more options

I located the application data referred to in the solution with difficulty; I deleted the profile files as recommended and reinstalled Firefox; but my pdf files were still labeled as type: Firefox html document. Then I went to Firefox Options>Applications and changed all Actions for the pdf files to Adobe Reader. My pdf files still appeared as Firefox html documents and would open firefox every time I clicked on them. Then I right clicked on one of these firefox html documents and chose "open with Adobe reader". That particular file, as well as every other firefox html document on my computer changed to Adobe pdf with the Adobe icon.

Τροποποιήθηκε στις από το χρήστη Lynn761

more options

Why do you want to delete all Firefox profile folders?

This thread is about Firefox registering as the default handler for PDF files if none such application is already registered. This has nothing to do with the Firefox profile folder as this only involves one or more registry keys.


Note that the "AppData" folder in Windows Vista and later Window 7+ versions and the "Application Data" folder in XP/Win2K are hidden folders.

You can use this button to go to the currently used Firefox profile folder:

  • Help > Troubleshooting Information > Profile Directory: Show Folder (Linux: Open Directory; Mac: Show in Finder)
more options

The latest release Firefox 31 (for Windows) has changed so that it may open some video and also .pdf files if it thinks nothing else can.

If you right click the files you will get the option to open them with another application instead of Firefox. You can change the choice (see links under).

Firefox 31 is not converting or renaming your files. All it is doing is registering with the Windows OS as an application that is able to open the files and Windows then changes the file's icons accordingly.

This should only occur if no other application has already registered your .pdf files.

Some of the following links may be useful

more options

I right clicked on one of my pdf files that was labeled Firefox html document with the intention of using the "Open with..." option to change the default program used to open the file. The "Open with" option was not visible. This particular file was in my "Scansnap" folder, a folder used by my Scansnap scanner to drop pdf files into. Eventually I opened a different folder and right clicked on another pdf file/firefox html document; this time the "Open with " option showed up and I selected "Adobe Reader". Magically, that file and every other pdf on my computer (including those in my Scansnap folder) was relabeled as Adobe pdf with the Adobe icon. They now open with Adobe Reader and Firefox does not open when I click on them. Problem Solved. Thank you.

more options

Note that on Window XP you may have to hold down the Shift key while right-clicking to make the "Open with" option appear in the context menu.

more options

Επιλεγμένη λύση

this runs for my XP Home:

Control Panel > Folder Options > File Types > New > "PDF" overwrite.

more options

Thanks Robinson3 ! The most economical solution. Not only worked for PDF files but also for other similar problem. Of all offered solutions this looks the most bang on. Hope, the problem will not return (but even if it returns the solution is so fast and simple).

I did exactly the following (all steps included) :

Control Panel > Folder Options > File Types > New > PDF>Advanced> >Associated File Type, and choose "Adobe PDF reader"

more options

Props 2 U...this actually works!!!

more options

This happened to me as well. You need to reassign Adobe Acrobat or Adobe Reader as the default PDF handler...

Open up Adobe Reader (not Acrobat, if you have it on your system); go to "Edit", "Preferences", "General"; at the bottom of the General settings screen to the right "Select Default PDF Handler"; pull down and choose the PDF handler (e.g., Adobe Acrobat or Adobe Reader).

The other options described above and in other threads did not fix the problem for me.

Τροποποιήθηκε στις από το χρήστη Pharteon

more options

Pharteon, Thanks for posting your solution, which is the same fix that another user posted on 8/21/14 in /questions/1014919#answer-618531

This is a known bug that will be fixed in a future Firefox release:

  • Bug 1069375 - Firefox 31 registers as PDF handler even when another handler is already registered

... which is a duplicate of:

  • Bug 1049521 - Be less aggressive about non-primary file type associations in Firefox on Windows

Since the original poster js.bigata has marked this question solved I'll close this thread.