Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

How to get rid of the social icons everytime text is highlighted on a web page (or email)? Started poppping up after the latest version upgrade. Using FF v 30.0

 • 1 απάντηση
 • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
 • 102 προβολές
 • Τελευταία απάντηση από the-edmeister

more options

The popup of social icons that display each time text is highlighted on a web page or in email text - with the hopes that the expectation is to socially share via twitter, youtube, duckduck, etc - is really slowing my workday down.

I how do I get rid of this popup or at least disable them?

The popup of social icons that display each time text is highlighted on a web page or in email text - with the hopes that the expectation is to socially share via twitter, youtube, duckduck, etc - is really slowing my workday down. I how do I get rid of this popup or at least disable them?

Όλες οι απαντήσεις (1)

more options

Try Firefox Safe Mode to see if the problem goes away. Firefox Safe Mode is a troubleshooting mode that turns off some settings, disables most add-ons (extensions and themes).

If Firefox is open, you can restart in Firefox Safe Mode from the Help menu:

 • In Firefox 29.0 and above, click the menu button New Fx Menu, click Help Help-29 and select Restart with Add-ons Disabled.
 • In previous Firefox versions, click on the Firefox button at the top left of the Firefox window and click on Help (or click on Help in the Menu bar, if you don't have a Firefox button) then click on Restart with Add-ons Disabled.

If Firefox is not running, you can start Firefox in Safe Mode as follows:

 • On Windows: Hold the Shift key when you open the Firefox desktop or Start menu shortcut.
 • On Mac: Hold the option key while starting Firefox.
 • On Linux: Quit Firefox, go to your Terminal and run firefox -safe-mode
  (you may need to specify the Firefox installation path e.g. /usr/lib/firefox)

When the Firefox Safe Mode window appears, select "Start in Safe Mode".
Safe Mode Fx 15 - Win

If the issue is not present in Firefox Safe Mode, your problem is probably caused by an extension, and you need to figure out which one. Please follow the Troubleshoot extensions, themes and hardware acceleration issues to solve common Firefox problems article to find the cause.

To exit Firefox Safe Mode, just close Firefox and wait a few seconds before opening Firefox for normal use again.

When you figure out what's causing your issues, please let us know. It might help others with the same problem.