Διόρθωση μηνυμάτων σφαλμάτων και άλλων προβλημάτων

Τα βίντεο, οι ήχοι, οι εικόνες και τα εφέ κίνησης δεν λειτουργούν

Στα Αγγλικά