Διόρθωση σφαλμάτων και άλλων προβλημάτων

Το Firefox δεν αποθηκεύει ρυθμίσεις ή πληροφορίες

Ανάκτηση χαμένων σελιδοδεικτών

Αν οι σελιδοδείκτες σας έχουν εξαφανιστεί, ίσως μπορέσετε να τους ανακτήσετε. Μάθετε γιατί έχουν εξαφανιστεί οι σελιδοδείκτες σας και πώς να τους επαναφέρετε.

Στα Αγγλικά

Illustration of hands

Συμμετοχή

Μοιραστείτε την εμπειρία σας με άλλους χρήστες. Απαντήστε σε ερωτήσεις και βελτιώστε τη βάση γνώσεών μας.

Μάθετε περισσότερα