Αντιμετώπιση προβλημάτων

Διόρθωση προβλημάτων του Firefox Reality