Κλήσεις και επαφές

Learn how to add and manage contacts, as well as make one-to-one or conference calls on your Firefox OS phone.

  • Χρήση του αρχείου καταγραφής κλήσεων Αυτό το άρθρο εξηγεί πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το αρχείο καταγραφής κλήσεων στη Firefox OS συσκευή σας.
  • Κάρτες dual SIM Το Firefox OS σας επιτρέπει να έχετε δύο αριθμούς τηλεφώνου στην ίδια συσκευή (Dual SIM). Αυτό το άρθρο σας δείχνει πώς να διαχειρίζεστε και τις δύο κάρτες SIM.
  • Κλήσεις και τηλεφωνητής Αυτό το άρθρο καλύπτει την πραγματοποίηση κλήσεων, την προσθήκη νέων αριθμών στις επαφές και την πρόσβαση στον τηλεφωνητή στο Firefox OS.
  • Προσθήκη, διαχείριση και κοινή χρήση επαφών Μάθετε πώς να προσθέτετε, να μοιράζεστε και να διαχειρίζεστε επαφές με τις λειτουργίες εισαγωγής και εξαγωγής στη Firefox OS συσκευή σας.