Μουσική, φωτογραφίες και βίντεο

Λήψη φωτογραφιών, εγγραφή βίντεο και ακρόαση μουσικής στο Firefox OS τηλέφωνό σας.