Χρήση προσθέτων για μουσική, βίντεο, παιχνίδια και πολλά άλλα

Τα πρόσθετα (ή πρόσθετες λειτουργίες - plugin) είναι προσθήκες για το Firefox που διαχειρίζονται διαδικτυακό περιεχόμενο, το οποίο δεν μπορεί να επεξεργαστεί το Firefox. Αυτό το άρθρο περιγράφει πώς να χρησιμοποιήσετε και να διαχειριστείτε τα πρόσθετα στο Firefox.

Τι είναι τα πρόσθετα;

Ένα πρόσθετο (ή πρόσθετη λειτουργία - plugin) είναι ένα μέρος λογισμικού που διαχειρίζεται διαδικτυακό περιεχόμενο, το οποίο δεν μπορεί να επεξεργαστεί το Firefox. Τέτοιο περιεχόμενο περιέχει, συνήθως, κατοχυρωμένες μορφές για βίντεο, ήχο, διαδικτυακά παιχνίδια, παρουσιάσεις και πολλά άλλα. Τα πρόσθετα δημιουργούνται και διανέμονται από άλλες εταιρίες.

Δημοφιλή πρόσθετα

Για οδηγίες εγκατάστασης, χρήσης και αντιμετώπισης προβλημάτων προσθέτων στο Firefox, δείτε τα παρακάτω άρθρα:

Σημαντικό: Η νέα έκδοση 64-bit του Firefox για Windows αναγνωρίζει και υποστηρίζει, προς το παρόν, μόνο το πρόσθετο Adobe Flash. Δείτε αυτή τη δημοσίευση ιστολογίου της Mozilla για λεπτομέρειες.
Σημαντικό: Η νέα έκδοση 64-bit του Firefox για Windows αναγνωρίζει και υποστηρίζει, προς το παρόν, μόνο τα πρόσθετα Adobe Flash και Microsoft Silverlight.

Ενημέρωση προσθέτων

Τα πρόσθετα περιέχουν κώδικα τρίτων, άρα είναι πολύ σημαντικό να τα διατηρείτε ενημερωμένα. Ένα κενό ασφαλείας σε ένα πρόσθετο θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο το απόρρητό σας.

Για να ελέγξετε εάν κάποια (ή κάποιες) από τις πρόσθετες λειτουργίες σας χρειάζονται ενημέρωση, επισκεφθείτε τη σελίδα Έλεγχος πρόσθετων λειτουργιών.

Διαχείριση προσθέτων

Για να δείτε ποια πρόσθετα έχετε εγκαταστήσει:

  1. Στην κορυφή του παραθύρου του Firefox, κάντε κλικ στο κουμπί FirefoxΣτη γραμμή μενού, κάντε κλικ στο μενού ΕργαλείαΣτην κορυφή του παραθύρου του Firefox, κάντε κλικ στο μενού Εργαλεία, και έπειτα κάντε κλικ στο μενού Πρόσθετα. Η καρτέλα Διαχείριση προσθέτων θα ανοίξει. Κάντε κλικ στο κουμπί menu New Fx Menu και επιλέξτε Πρόσθετα. Η καρτέλα Διαχείριση προσθέτων θα ανοίξει.

  2. Στην καρτέλα Διαχείριση προσθέτων, επιλέξτε το πλαίσιο Πρόσθετες λειτουργίες.

Για να απενεργοποιήσετε ένα πρόσθετο, επιλέξτε το στη λίστα και κάντε κλικ στο Απενεργοποίηση. Το πρόσθετο θα απενεργοποιηθεί χωρίς να απεγκατασταθεί. Για εκ νέου ενεργοποίηση, κάντε κλικ στο Ενεργοποίηση.

Για να απενεργοποιήσετε ένα πρόσθετο, επιλέξτε το στη λίστα και επιλέξτε Ποτέ ενεργοποιημένο. Το πρόσθετο θα απενεργοποιηθεί χωρίς να απεγκατασταθεί. Για εκ νέου ενεργοποίηση, επιλέξτε Πάντα ενεργοποιημένο.

Απεγκατάσταση προσθέτων

  • Επισκεφθείτε τα παραπάνω άρθρα που αντιστοιχούν στο πρόσθετο που θέλετε να απεγκαταστήσετε για οδηγίες.
  • Για οδηγίες σχετικά με τη χειροκίνητη απεγκατάσταση ενός προσθέτου, δείτε το Χειροκίνηση απεγκατάσταση ενός προσθέτου

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Αν αντιμετωπίζετε προβλήματα με το Firefox, ίσως να προκαλούνται από ένα πρόσθετο ή ένα συνδυασμό προσθέτων. Για βοήθεια σχετικά με τη διάγνωση προβλημάτων προσθέτων, δείτε το Troubleshoot issues with plugins like Flash or Java to fix common Firefox problems.

Was this article helpful? Please wait...

These fine people helped write this article: JimSp472. You can help too - find out how.