Χρήση κύριου κωδικού πρόσβασης για προστασία αποθηκευμένων στοιχείων σύνδεσης

Οι εθελοντές μας εργάζονται για τη μετάφραση αυτού του άρθρου. Μέχρι να ολοκληρωθεί, ίσως βοηθήσει η αγγλική έκδοση. Αν θέλετε να μάς βοηθήσετε να μεταφράσουμε άρθρα όπως αυτό, κάντε κλικ εδώ.

Primary Password is replacing Master Password. Firefox is removing terminology from the browser that has been identified as derogatory or exclusionary. Learn more about why we’re making this change.

Firefox can save usernames and passwords that you use to access online services, such as banking and email websites. If you share a computer with anyone, it is recommended that you use a primary password.

Multiple devices/profiles: Primary passwords are set locally and are not synced between profiles or devices. If you use more than one device or profile, those use separate primary passwords.

Important: After you have defined and set your primary password, you will be prompted to enter it once for each Firefox session, when Firefox needs access to your stored passwords. This also applies if you want to add, remove or show a password.

Password Required - Enter Password Fx63 Password Required - Enter Master Password Enter primary password image for fx80+

Create a Primary Password

By default, Firefox does not use primary passwords (formerly known as a master password) to protect stored credentials. To define a primary password:

 1. Click on the menu button fx57menu to open the menu panel.
 2. Click Logins and Passwords.
 3. Click the Firefox Lockwise menu (three dots), then click OptionsPreferences.

  lockwise pref 70 Fx70LockwiseMenuOptions Fx76LockwiseMenuOptions
  • The Firefox OptionsPreferences Privacy & Security panel will open to the Logins and Passwords section.
  Fx80setting-UseAPrimaryPassword
 4. Put a checkmark next to Use a Primary password to open the Change Primary Password dialog.
 5. Enter your primary password. The Password quality meter will indicate the difficulty of guessing your defined password. To create a quality password, your primary password should include the following:
  • At least one capital letter.
  • One or more digits.
  • At least one non-alphanumeric character, such as: @ # $ % ^ & * ( ).
  • You should also make sure to define your password in a way which is easy for you to remember, but difficult to guess for others. By doing so, you ensure that you, and only you, will be able to retrieve this secure information. For more information on choosing passwords, see Create secure passwords to keep your identity safe.
 6. Enter the password a second time to confirm that you have entered it consistently.
  Fx80ChangePrimaryPassword
 7. To set the primary password, click OK.
 8. Close the about:preferences page. Any changes you've made will automatically be saved.

By default, Firefox does not use primary passwords to protect stored credentials. To define a primary password:

 1. Click the menu button New Fx Menu Fx57Menu and select Options.Preferences.
 2. Click the Privacy & Security panel.
 3. Check mark Use a Primary Password.
  Fx67UseMasterPassword
  • The Change Primary Password dialog appears.
 4. Enter your primary password. The Password quality meter will indicate the difficulty of guessing your defined password. To create a quality password, your master password should include the following:
  • At least one capital letter.
  • One or more digits.
  • At least one non-alphanumeric character, such as: @ # $ % ^ & * ( ).
  • You should also make sure to define your password in a way which is easy for you to remember, but difficult to guess for others. By doing so, you ensure that you, and only you, will be able to retrieve this secure information. For more information on choosing passwords, see Create secure passwords to keep your identity safe.
 5. Enter the password a second time to confirm that you have entered it consistently.
  Fx52ChangeMasterPassword
 6. To set the primary password, click OK.
 7. Close the about:preferences page. Any changes you've made will automatically be saved.

Remove the Primary Password

Should you decide you don't need your Primary Password anymore, you can delete it at any time:

Important: Without a Primary Password, someone with access to your computer can view the passwords you have saved in Firefox.
 1. Click on the menu button fx57menu to open the menu panel.
 2. Click Logins and Passwords.
 3. Click the Firefox Lockwise menu (three dots), then click OptionsPreferences.

  lockwise pref 70 Fx70LockwiseMenuOptions Fx76LockwiseMenuOptions
  • The Firefox OptionsPreferences Privacy & Security panel will open to the Logins and Passwords section.
 4. Remove the checkmark next to Use a Primary Password.
 5. Enter the current password to confirm your ownership of the account.
 6. Click Remove.
 7. Click OK in the dialog that appears to confirm its removal.
 8. Close the about:preferences page. Any changes you've made will automatically be saved.
 1. Click the menu button New Fx Menu Fx57Menu and select Options.Preferences.
 2. Click the Privacy & Security panel.
 3. Uncheck mark Use a master password. The Remove Master Password dialog will open.
 4. Enter the current password to confirm you are authorized to remove it.
 5. Click Remove.
 6. Click OK in the dialog that appears to confirm its removal.
 7. Close the about:preferences page. Any changes you've made will automatically be saved.

Change the Primary Password

You can also change your Primary Password at any time:

 1. Click on the menu button fx57menu to open the menu panel.
 2. Click Logins and Passwords.
 3. Click the Firefox Lockwise menu (three dots), then click OptionsPreferences.

  lockwise pref 70 Fx70LockwiseMenuOptions Fx76LockwiseMenuOptions
  • The Firefox OptionsPreferences Privacy & Security panel will open to the Logins and Passwords section.
 4. Click Change Primary Password.
 5. Enter the current password to confirm your ownership of the account.
 6. Enter the new primary password twice.
  • Leaving the two fields empty removes your primary password.
 7. To accept the changed primary password, click OK.
 8. Close the about:preferences page. Any changes you've made will automatically be saved.
 1. Click the menu button New Fx Menu Fx57Menu and select Options.Preferences.
 2. Click the Privacy & Security panel.
 3. Click Change Master Password.
 4. Enter the current password to confirm you are authorized to change it.
 5. Enter the new master password twice.
  • Leaving the two fields empty removes your master password.
 6. To accept the changed master password, click OK.
 7. Close the about:preferences page. Any changes you've made will automatically be saved.Based on information from Master password (mozillaZine KB)

Αυτοί οι υπέροχοι άνθρωποι βοήθησαν στη σύνταξη αυτού του άρθρου:

Illustration of hands

Συμμετοχή

Μοιραστείτε την εμπειρία σας με άλλους χρήστες. Απαντήστε σε ερωτήσεις και βελτιώστε τη γνωσιακή βάση μας.

Μάθετε περισσότερα