Τι σημαίνει το "Η σύνδεσή σας δεν είναι ασφαλής";

Όταν το Firefox συνδέεται σε μια ασφαλή ιστοσελίδα (τo URL ξεκινάει με "https://"), πρέπει να επαληθεύσει ότι το πιστοποιητικό που παρουσιάζεται από την ιστοσελίδα είναι έγκυρο και ότι η κρυπτογράφηση είναι αρκετά δυνατή ώστε να προστατεύεται επαρκώς το απόρρητό σας. Αν το πιστοποιητικό δεν μπορεί να επαληθευτεί ή αν η κρυπτογράφηση δεν είναι αρκετά ισχυρή, το Firefox θα σταματήσει τη σύνδεση με την ιστοσελίδα και θα εμφανίσει μια σελίδα σφάλματος με το μήνυμα: "Η σύνδεσή σας δεν είναι ασφαλής".

Fx61InsecureConnection-el

Τι να κάνετε αν δείτε αυτό το σφάλμα;

Αν συναντήσετε το σφάλμα "Η σύνδεσή σας δεν είναι ασφαλής", θα πρέπει, αν είναι δυνατό, να έρθετε σε επαφή με τους ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας και να τους ενημερώσετε για το σφάλμα. Προτείνεται να περιμένετε μέχρι να διορθωθεί η ιστοσελίδα προτού τη χρησιμοποιήσετε. Η πιο ασφαλής επιλογή είναι να κάνετε κλικ στο Επιστροφή, ή να επισκεφθείτε μια άλλη ιστοσελίδα. Εκτός αν ξέρετε και καταλαβαίνετε τον τεχνικό λόγο για τον οποίο η ιστοσελίδα παρουσίασε εσφαλμένη ταυτότητα και είστε πρόθυμοι να θέσετε σε κίνδυνο την επικοινωνία σας μέσω μιας σύνδεσης που μπορεί να είναι ευάλωτη σε τρίτους, δεν πρέπει να προχωρήσετε στην ιστοσελίδα.

Τεχνικές πληροφορίες

Κάντε κλικ στο κουμπί Για προχωρημένους για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το γιατί η σύνδεση δεν είναι ασφαλής. Μερικά από τα πιο συνηθισμένα σφάλματα περιγράφονται παρακάτω:

Το πιστοποιητικό δεν προέρχεται από αξιόπιστη πηγή

Το πιστοποιητικό δεν προέρχεται από αξιόπιστη πηγή.

Κωδικός σφάλματος: MOZILLA_PKIX_ERROR_ADDITIONAL_POLICY_CONSTRAINT_FAILED

Αυτό το σφάλμα υποδεικνύει ότι το πρόγραμμα πιστοποιητικών CA της Mozilla έχει επιβάλλει πολιτικές στην αρχή πιστοποίησης αυτής της ιστοσελίδας, με τις οποίες αυτή δεν έχει συμμορφωθεί. Όταν προκύψει αυτό το σφάλμα, σημαίνει ότι οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας πρέπει να εργαστούν με την αρχή πιστοποίησης για να διορθώσουν το πρόβλημα της πολιτικής.

Το πρόγραμμα πιστοποιητικών CA της Mozilla δημοσιεύει μια λίστα με επερχόμενες ενέργειες πολιτικής, που επηρεάζουν τις αρχές πιστοποιητικών κσι περιέχει λεπτομέρειες οι οποίες ενδέχεται να φανούν χρήσιμες σε ιδιοκτήτες ιστοσελίδων. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τη δημοσίευση του Mozilla Security Blog, "Δυσπιστία για τα πιστοποιητικά Symantec TLS".

Το πιστοποιητικό δεν θα είναι έγκυρο έως τις (ημερομηνία)

Το πιστοποιητικό δεν θα είναι έγκυρο έως τις ημερομηνία (...)

Κωδικός σφάλματος: SEC_ERROR_EXPIRED_ISSUER_CERTIFICATE

Το κείμενο σφάλματος θα δείξει επίσης την τρέχουσα ημερομηνία και ώρα του συστήματός σας. Σε περίπτωση που είναι λάθος, ρυθμίστε το ρολόι του συστήματός σας με τη σημερινή ημερομηνία και την ώρα (κάντε διπλό-κλικ στο εικονίδιο ρολογιού στη γραμμή εργασιών των Windows) ώστε να διορθώσετε το πρόβλημα. Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτό είναι διαθέσιμες στο άρθρο υποστήριξης How to troubleshoot time related errors on secure websites.

Το πιστοποιητικό έληξε στις (ημερομηνία)

Το πιστοποιητικό έληξε στις ημερομηνία (...)

Κωδικός σφάλματος: SEC_ERROR_EXPIRED_CERTIFICATE

Αυτό το σφάλμα προκύπτει όταν η ταυτότητα της ιστοσελίδας έχει λήξει.

Το κείμενο σφάλματος θα δείξει επίσης την τρέχουσα ημερομηνία και ώρα του συστήματός σας. Σε περίπτωση που είναι λάθος, ρυθμίστε το ρολόι του συστήματός σας με τη σημερινή ημερομηνία και την ώρα (κάντε διπλό-κλικ στο εικονίδιο ρολογιού στη γραμμή εργασιών των Windows) ώστε να διορθώσετε το πρόβλημα. Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτό είναι διαθέσιμες στο άρθρο υποστήριξης How to troubleshoot time related errors on secure websites.

Το πιστοποιητικό δεν είναι αξιόπιστο διότι ο εκδότης πιστοποιητικού είναι άγνωστος

Το πιστοποιητικό δεν είναι έμπιστο επειδή ο εκδότης είναι άγνωστος.
Ο διακομιστής ενδέχεται να μην στέλνει τα κατάλληλα, ενδιάμεσα πιστοποιητικά.
Ίσως πρέπει να εισαχθεί ένα επιπρόσθετο πιστοποιητικό ρίζας.

Κωδικός σφάλματος: SEC_ERROR_UNKNOWN_ISSUER
Το πιστοποιητικό δεν είναι έμπιστο επειδή ο εκδότης είναι άγνωστος.
Ο διακομιστής ενδέχεται να μην στέλνει τα κατάλληλα, ενδιάμεσα πιστοποιητικά.
Ίσως πρέπει να εισαχθεί ένα επιπρόσθετο πιστοποιητικό ρίζας.

Κωδικός σφάλματος: MOZILLA_PKIX_ERROR_MITM_DETECTED

Το MOZILLA_PKIX_ERROR_MITM_DETECTED είναι μια ειδική περίπτωση του κωδικού σφάλματος SEC_ERROR_UNKNOWN_ISSUER όταν ανιχνευθεί επίθεση "man-in-the-middle".

Ενδέχεται να έχετε ενεργοποιήσει τη σάρωση SSL στο λογισμικό ασφαλείας σας όπως το Avast, το Bitdefender, το ESET ή το Kaspersky. Δοκιμάστε να απενεργοποιήσετε αυτή την επιλογή. Περισσότερες λεπτομέρειες είναι διαθέσιμες στο άρθρο υποστήριξης, "Αντιμετώπιση των κωδικών σφαλμάτων "Η σύνδεσή σας δεν είναι ασφαλής" σε ασφαλείς ιστοσελίδες".

Ενδέχεται επίσης να δείτε αυτό το μήνυμα σφάλματος σε κύριες ιστοσελίδες όπως το Google, το Facebook, το YouTube και άλλα, στα Windows, σε λογαριασμούς χρηστών που προστατεύονται από τις οικογενειακές ρυθμίσεις της Microsoft. Για να απενεργοποιήσετε τις ρυθμίσεις αυτές για ένα συγκεκριμένο χρήστη, δείτε το άρθρο υποστήριξης της Microsoft Πώς μπορώ να απενεργοποιήσω τις οικογενειακές δυνατότητες;.

Το πιστοποιητικό δεν είναι αξιόπιστο διότι είναι αυτοϋπογεγραμμένο

Το πιστοποιητικό δεν είναι αξιόπιστο επειδή είναι αυτοϋπογεγραμμένο.

Κωδικός σφάλματος: ERROR_SELF_SIGNED_CERT

Τα αυτοϋπογεγραμμένα πιστοποιητικά προστατεύουν τα δεδομένα σας από τρίτους, αλλά δεν λένε τίποτα σχετικά με το ποιος είναι ο παραλήπτης των δεδομένων. Αυτό είναι σύνηθες για ιστοσελίδες ενδοδικτύου (intranet) που δεν είναι είναι δημοσίως διαθέσιμες. Μπορείτε να παρακάμψετε την προειδοποίηση για τέτοιες ιστοσελίδες. Περισσότερες λεπτομέρειες θα βρείτε στο άρθρο υποστήριξης, "Αντιμετώπιση των κωδικών σφαλμάτων "Η σύνδεσή σας δεν είναι ασφαλής" σε ασφαλείς ιστοσελίδες".

Το πιστοποιητικό είναι έγκυρο μόνο για το (όνομα ιστοσελίδας)

Το example.com χρησιμοποιεί ένα άκυρο πιστοποιητικό ασφαλείας.

Το πιστοποιητικό είναι έγκυρο μόνο για τα ακόλουθα ονόματα: www.example.com, *.example.com

Κωδικός σφάλματος: SSL_ERROR_BAD_CERT_DOMAIN

Αυτό το σφάλμα σας λέει ότι η ταυτοποίηση που αποστέλλεται σε σας από την ιστοσελίδα είναι, στην πραγματικότητα, για μια άλλη ιστοσελίδα. Ενώ οτιδήποτε στέλνετε είναι ασφαλές από τρίτους, ο παραλήπτης μπορεί να μην είναι αυτός που νομίζετε ότι είναι.

Μια συνηθισμένη κατάσταση είναι όταν το πιστοποιητικό είναι στην πραγματικότητα για ένα διαφορετικό μέρος της ίδιας ιστοσελίδας. Για παράδειγμα, μπορεί να έχετε επισκεφθεί το https://example.com, αλλά το πιστοποιητικό είναι για το https://www.example.com. Σε αυτή την περίπτωση, αν έχετε άμεση πρόσβαση στο https://www.example.com δεν θα λάβετε την προειδοποίηση.

Κατεστραμμένο αποθετήριο πιστοποιητικού

Ενδέχεται να δείτε μηνύματα σφαλμάτων όταν το αρχείο στο φάκελο του προφίλ σας που αποθηκεύει τα πιστοποιητικά σας (cert8.dbcert9.db) έχει καταστραφεί. Δοκιμάστε να διαγράψετε το αρχείο αυτό όταν είναι κλειστό το Firefox για να δημιουργηθεί εκ νέου:

Σημείωση: Θα πρέπει να εκτελέσετε αυτά τα βήματα μόνο ως έσχατη λύση, αφού αποτύχουν όλοι οι άλλοι τρόποι αντιμετώπισης του προβλήματος.
 1. Ανοίξτε τον φάκελο του προφίλ σας:

  Κάντε κλικ στο κουμπί του μενού New Fx Menu , έπειτα στο "Βοήθεια" Help-29 Κάντε κλικ στο κουμπί του μενού Fx57menu , έπειτα στο Βοήθεια και, τέλος, επιλέξτε Πληροφορίες αντιμετώπισης προβλημάτων. Θα ανοίξει η καρτέλα "Πληροφορίες αντιμετώπισης προβλημάτων".

  • Στην ενότητα "Βασικά εφαρμογής", κάντε κλικ στο Προβολή φακέλουΆνοιγμα φακέλουΠροβολή στο FinderΆνοιγμα καταλόγου. Θα ανοίξει ένα παράθυρο που θα περιέχει το φάκελο του προφίλ σας.Θα ανοίξει ο φάκελος του προφίλ σας.
  Σημείωση: Αν δεν μπορείτε να ανοίξετε ή να χρησιμοποιήσετε το Firefox, ακολουθήστε τις οδηγίες στο "Εύρεση προφίλ χωρίς το άνοιγμα του Firefox".

 2. Κάντε κλικ στο κουμπί του μενού New Fx Menu και, έπειτα, κάντε κλικ στο ΈξοδοςΈξοδος Close 29 .

  Κάντε κλικ στο μενού του Firefox Fx57Menu και, έπειτα, κάντε κλικ στο Έξοδος. Κάντε κλικ στο μενού του Firefox στο πάνω μέρος της οθόνης και, έπειτα, κάντε κλικ στο Έξοδος από το Firefox.Κάντε κλικ στο μενού του Firefox Fx57Menu και, έπειτα, κάντε κλικ στο Έξοδος.

 3. Κάντε κλικ στο αρχείο με όνομα cert8.dbcert9.db.
 4. Πατήστε command+Delete στο πληκτρολόγιό σας.
 5. Επανεκκινήστε το Firefox.
Σημείωση: Το cert8.dbcert9.db θα δημιουργηθεί εκ νέου όταν επανεκκινήσετε το Firefox. Αυτό είναι φυσιολογικό.

Παράκαμψη προειδοποίησης

Μπορείτε να παρακάμψετε την προειδοποίηση μόνο αν είστε σίγουροι για την ταυτότητα της ιστοσελίδας και την ακεραιότητα της σύνδεσής σας - ακόμα κι αν εμπιστεύεστε την ιστοσελίδα, κάποιος θα μπορούσε να παρέμβει στη σύνδεσή σας. Επίσης, τα δεδομένα που εισάγετε σε μία ιστοσελίδα με αδύναμα κρυπτογραφημένη σύνδεση μπορεί να είναι ευάλωτα σε τρίτους.

Για να παρακάμψετε την προειδοποιητική σελίδα, κάντε κλικ στο Για προχωρημένους:

 • Σε ιστοσελίδες με ασθενή κρυπτογράφηση θα εμφανιστεί μια επιλογή για να φορτώσετε την ιστοσελίδα χρησιμοποιώντας ξεπερασμένη ασφάλεια.
 • Σε ιστοσελίδες όπου δεν μπορεί να επαληθευτεί το πιστοποιητικό, μπορεί να σας δοθεί η επιλογή να προσθέσετε μια εξαίρεση.
Οι νόμιμες δημόσιες ιστοσελίδες δεν θα σάς ζητήσουν να προσθέσετε μια εξαίρεση για το πιστοποιητικό τους - σε αυτή την περίπτωση ένα μη έγκυρο πιστοποιητικό μπορεί να αποτελεί ένδειξη μιας ιστοσελίδας που θα σας εξαπατήσει ή θα κλέψει την ταυτότητά σας.

Σφάλμα "Αποτυχία ασφαλούς σύνδεσης"

Μερικές ιστοσελίδες ενδέχεται να προβάλλουν μια σελίδα σφάλματος με το μήνυμα "Αποτυχία ασφαλούς σύνδεσης", όπως εδώ:

Fx62SecureConnectionFailed-el

Αυτός ο τύπος σφάλματος δεν σάς επιτρέπει να παρακάμψετε την προειδοποίηση· παρέχεται μόνο ένα κουτί επιλογής για να αναφέρετε το σφάλμα στη Mozilla και ένα κουμπί Δοκιμή ξανά. Δείτε το άρθρο "Αντιμετώπιση του μηνύματος σφάλματος "Αποτυχία ασφαλούς σύνδεσης"" για περισσότερες πληροφορίες.

// Αυτά τα εξαίσια άτομα βοήθησαν στη σύνταξη αυτού του άρθρου:ideato, Jim Spentzos, Mutant Bookworm. Μπορείτε να βοηθήσετε κι εσείς - μάθετε πώς.

Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο; Παρακαλώ περιμένετε...

Συνεισφορά στην Υποστήριξη Mozilla