Σημειώσεις νέας έκδοσης του Firefox - Νέα χαρακτηριστικά και συνήθη προβλήματα | How to

Σημειώσεις νέας έκδοσης του Firefox - Νέα χαρακτηριστικά και συνήθη προβλήματα

Για μία περίληψη των νέων χαρακτηριστικών και γνωστών προβλημάτων στην τελευταία έκδοση του Firefox, δείτε:


Share this article: <a href="http://mzl.la/1BAU2a9">http://mzl.la/1BAU2a9</a>

Was this article helpful?

Please wait...

These fine people helped write this article: tobias_, gstergio. You can help too - find out how.
Get support for another platform:
Customize this article

Firefox

Firefox for Android