Σημειώσεις νέας έκδοσης του Firefox - Νέα χαρακτηριστικά και συνήθη προβλήματα

Για μία περίληψη των νέων χαρακτηριστικών και γνωστών προβλημάτων στην τελευταία έκδοση του Firefox, δείτε:

Was this article helpful? Please wait...

These fine people helped write this article: tobias_, gstergio. You can help too - find out how.