Σημειώσεις νέας έκδοσης του Firefox - Νέα χαρακτηριστικά και γνωστά προβλήματα | How to

Σημειώσεις νέας έκδοσης του Firefox - Νέα χαρακτηριστικά και γνωστά προβλήματα

Για μια περίληψη των νέων χαρακτηριστικών και των γνωστών προβλημάτων στην πιο πρόσφατη έκδοση του Firefox, δείτε:

Was this article helpful?

Please wait...

These fine people helped write this article: tobias_, ideato, gstergio, JimSp472. You can help too - find out how.

Last Update: 2016-07-02

Get support for another platform:
Customize this article

Firefox

Firefox for Android