Ρύθμιση του τείχους προστασίας των Windows για την πρόσβαση του Firefox στο διαδίκτυο

Τα Windows διαθέτουν ένα ενσωματωμένο τείχος προστασίας, το οποίο ελέγχει την πρόσβαση των προγραμμάτων στο διαδίκτυο. Εάν το τείχος προστασίας των Windows δεν επιτρέπει τη σύνδεση του Firefox, το Firefox εμφανίζει το σφάλμα «Ο διακομιστής δεν βρέθηκε» όταν προσπαθείτε να περιηγηθείτε σε ιστοτόπους.

Σημείωση: Αυτό το άρθρο αφορά μόνο τα Windows. Για να δείτε τις οδηγίες, επιλέξτε την έκδοση των Windows που σας ενδιαφέρει από το αναδιπλούμενο μενού παραπάνω.
Σημείωση: Τα βήματα για τα Windows 11 ενδέχεται να διαφέρουν.

Έλεγχος του τείχους προστασίας των Windows 10

Για να ελέγξετε αν είναι ενεργοποιημένο το τείχος προστασίας των Windows:

 1. Κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο των Windows. Θα εμφανιστεί ένα μενού.
 2. Από το μενού, επιλέξτε Πίνακας ελέγχου. Θα εμφανιστεί ο Πίνακας ελέγχου.
 3. Από τον Πίνακα ελέγχου, επιλέξτε Σύστημα και ασφάλεια.
 4. Από την ενότητα «Σύστημα και ασφάλεια», επιλέξτε Τείχος προστασίας των Windows.

Ρύθμιση του τείχους προστασίας των Windows 10

Εάν είναι ενεργοποιημένο το τείχος προστασίας των Windows και αντιμετωπίζετε προβλήματα σύνδεσης με το Firefox:

 1. Στην αριστερή πλευρά του πίνακα Τείχος προστασίας των Windows, κάντε κλικ στην επιλογή Αποδοχή εφαρμογής ή δυνατότητας μέσω του τείχους προστασίας των Windows. Θα εμφανιστεί ο πίνακας «Eπιτρεπόμενες εφαρμογές».
 2. Κάντε κλικ στο κουμπί Αλλαγή ρυθμίσεων.
 3. Στη λίστα με τα προγράμματα, εντοπίστε το Mozilla Firefox. Επιλέξτε το εάν υπάρχει. Εάν δεν υπάρχει, παραλείψτε το επόμενο βήμα.
 4. Με επιλεγμένο το Mozilla Firefox (ή το firefox.exe), κάντε κλικ στο κουμπί Κατάργηση. Επιβεβαιώστε ότι θέλετε να καταργήσετε την καταχώρηση.
 5. Κάντε κλικ στο κουμπί Αποδοχή άλλης εφαρμογής.... Θα εμφανιστεί το παράθυρο «Προσθήκη προγράμματος».
 6. Στο παράθυρο «Προσθήκη προγράμματος», κάντε κλικ στο κουμπί Αναζήτηση.
 7. Μεταβείτε στον κατάλογο εγκατάστασης του Firefox (π.χ. C:\Αρχεία Εφαρμογών\Mozilla Firefox\) και κάντε διπλό κλικ στο firefox.exe.
 8. Κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη.
 9. Κάντε κλικ στο κουμπί OK για να κλείσετε τον πίνακα «Επιτρεπόμενες εφαρμογές».

Έλεγχος του τείχους προστασίας των Windows 8

Για να ελέγξετε αν είναι ενεργοποιημένο το τείχος προστασίας των Windows:

 1. Από την Οθόνη Έναρξης, κάντε κλικ στο πλακίδιο Επιφάνεια Εργασίας. Θα εμφανιστεί η επιφάνεια εργασίας.
 2. Στην επιφάνεια εργασίας, τοποθετήστε τον δείκτη του ποντικιού στην κάτω δεξιά γωνία, για να εμφανιστούν τα Σύμβολα.
 3. Από το σύμβολο Ρυθμίσεις, επιλέξτε Πίνακας ελέγχου. Θα ανοίξει το παράθυρο «Πίνακας ελέγχου».

  Control Panel - Win8
 4. Κάντε κλικ στο Σύστημα και ασφάλεια. Θα εμφανιστεί ο πίνακας «Σύστημα και ασφάλεια».

  459f1878e6a7ea0c95079f93f7106b9d-1256783860-179-1.png
 5. Κάντε κλικ στο Τείχος προστασίας των Windows. Θα εμφανιστεί ο πίνακας «Τείχος προστασίας των Windows».

  459f1878e6a7ea0c95079f93f7106b9d-1256784141-862-1.png
 6. Εάν εμφανίζεται ένα πράσινο σημείο ελέγχου, το τείχος προστασίας των Windows είναι ενεργοποιημένο.

  459f1878e6a7ea0c95079f93f7106b9d-1256783860-179-3.png

Ρύθμιση του τείχους προστασίας των Windows 8

Εάν είναι ενεργοποιημένο το τείχος προστασίας των Windows και αντιμετωπίζετε προβλήματα σύνδεσης με το Firefox:

 1. Στην αριστερή πλευρά του πίνακα «Τείχος προστασίας των Windows», κάντε κλικ στην επιλογή Αποδοχή προγράμματος ή δυνατότητας μέσω του τείχους προστασίας των Windows. Θα εμφανιστεί ο πίνακας «Eπιτρεπόμενα προγράμματα».

  459f1878e6a7ea0c95079f93f7106b9d-1256783371-733-4.png
 2. Κάντε κλικ στο κουμπί Αλλαγή ρυθμίσεων.

  459f1878e6a7ea0c95079f93f7106b9d-1256783371-733-5.png
 3. Στη λίστα με τα προγράμματα, εντοπίστε το Mozilla Firefox. Επιλέξτε το εάν υπάρχει. Εάν δεν υπάρχει, παραλείψτε το επόμενο βήμα.
 4. Με επιλεγμένο το Mozilla Firefox (ή το firefox.exe), κάντε κλικ στο κουμπί Κατάργηση. Επιβεβαιώστε ότι θέλετε να καταργήσετε την καταχώρηση.
 5. Κάντε κλικ στο κουμπί Αποδοχή άλλου προγράμματος.... Θα εμφανιστεί το παράθυρο «Προσθήκη προγράμματος».

  459f1878e6a7ea0c95079f93f7106b9d-1256783371-733-6.png
 6. Στο παράθυρο «Προσθήκη προγράμματος», κάντε κλικ στο κουμπί Αναζήτηση....
 7. Μεταβείτε στον κατάλογο εγκατάστασης του Firefox (π.χ. C:\Αρχεία Εφαρμογών\Mozilla Firefox\) και κάντε διπλό κλικ στο firefox.exe.
 8. Κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη.
 9. Κάντε κλικ στο κουμπί OK για να κλείσετε τον πίνακα «Επιτρεπόμενα προγράμματα».

Windows 7

Έλεγχος του τείχους προστασίας των Windows 7

Για να ελέγξετε αν είναι ενεργοποιημένο το τείχος προστασίας των Windows:

 1. Κάντε κλικ στο εικονίδιο των Windows και επιλέξτε Πίνακας ελέγχου. Θα εμφανιστεί το παράθυρο «Πίνακας ελέγχου».
  Control Panel - Win7
 2. Κάντε κλικ στο Σύστημα και ασφάλεια. Θα εμφανιστεί ο πίνακας «Σύστημα και ασφάλεια».

  459f1878e6a7ea0c95079f93f7106b9d-1256783860-179-1.png
 3. Κάντε κλικ στο Τείχος προστασίας των Windows. Θα εμφανιστεί ο πίνακας «Τείχος προστασίας των Windows».

  459f1878e6a7ea0c95079f93f7106b9d-1256784141-862-1.png
 4. Εάν εμφανίζεται ένα πράσινο σημείο ελέγχου, το τείχος προστασίας των Windows είναι ενεργοποιημένο.

  459f1878e6a7ea0c95079f93f7106b9d-1256783860-179-3.png

Ρύθμιση του τείχους προστασίας των Windows 7

Εάν είναι ενεργοποιημένο το τείχος προστασίας των Windows και αντιμετωπίζετε προβλήματα σύνδεσης με το Firefox:

 1. Στην αριστερή πλευρά του πίνακα «Τείχος προστασίας των Windows», κάντε κλικ στην επιλογή Αποδοχή προγράμματος ή δυνατότητας μέσω του τείχους προστασίας των Windows. Θα εμφανιστεί ο πίνακας «Επιτρεπόμενα προγράμματα».

  459f1878e6a7ea0c95079f93f7106b9d-1256783371-733-4.png
 2. Κάντε κλικ στο κουμπί Αλλαγή ρυθμίσεων.

  459f1878e6a7ea0c95079f93f7106b9d-1256783371-733-5.png
 3. Στη λίστα με τα προγράμματα, εντοπίστε το Mozilla Firefox. Επιλέξτε το εάν υπάρχει. Εάν δεν υπάρχει, παραλείψτε το επόμενο βήμα.
 4. Με επιλεγμένο το Mozilla Firefox (ή το firefox.exe), κάντε κλικ στο κουμπί Κατάργηση. Επιβεβαιώστε ότι θέλετε να καταργήσετε την καταχώρηση.
 5. Κάντε κλικ στο κουμπί Αποδοχή άλλου προγράμματος.... Θα εμφανιστεί το παράθυρο «Προσθήκη προγράμματος».

  459f1878e6a7ea0c95079f93f7106b9d-1256783371-733-6.png
 6. Στο παράθυρο «Προσθήκη προγράμματος», κάντε κλικ στο κουμπί Αναζήτηση....
 7. Μεταβείτε στον κατάλογο εγκατάστασης του Firefox (π.χ. C:\Αρχεία Εφαρμογών\Mozilla Firefox\) και κάντε διπλό κλικ στο firefox.exe.
 8. Κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη.
 9. Κάντε κλικ στο κουμπί OK για να κλείσετε τον πίνακα «Επιτρεπόμενα προγράμματα».

Windows Vista

Έλεγχος του τείχους προστασίας των Windows Vista

Για να ελέγξετε αν είναι ενεργοποιημένο το τείχος προστασίας των Windows:

 1. Κάντε κλικ στο εικονίδιο των Windows και επιλέξτε Πίνακας ελέγχου. Θα εμφανιστεί το παράθυρο «Πίνακας ελέγχου».
 2. Κάντε κλικ στην κεφαλίδα Σύστημα. Θα εμφανιστεί ο πίνακας «Ασφάλεια».
 3. Κάντε κλικ στην κεφαλίδα Τείχος προστασίας των Windows. Θα εμφανιστεί ο πίνακας «Τείχος προστασίας των Windows».
 4. Εάν εμφανίζεται ένα πράσινο σημείο ελέγχου και το μήνυμα Το Τείχος προστασίας των Windows βοηθάει στην προστασία του υπολογιστή, το τείχος προστασίας των Windows είναι ενεργοποιημένο.

Ρύθμιση του τείχους προστασίας των Windows Vista

Εάν είναι ενεργοποιημένο το τείχος προστασίας των Windows και αντιμετωπίζετε προβλήματα σύνδεσης με το Firefox:

 1. Στην αριστερή πλευρά του πίνακα «Τείχος προστασίας των Windows», κάντε κλικ στην επιλογή Αποδοχή προγράμματος ή δυνατότητας μέσω του τείχους προστασίας των Windows. Θα εμφανιστεί το παράθυρο «Ρυθμίσεις τείχους προστασίας των Windows».
 2. Στη λίστα με τα προγράμματα, εντοπίστε το Mozilla Firefox (ή το firefox.exe). Επιλέξτε το εάν υπάρχει. Εάν δεν υπάρχει, παραλείψτε το επόμενο βήμα.
 3. Με επιλεγμένο το Mozilla Firefox, κάντε κλικ στο κουμπί Διαγραφή. Επιβεβαιώστε ότι θέλετε να διαγράψετε την καταχώρηση.
 4. Κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη προγράμματος.... Θα εμφανιστεί το παράθυρο «Προσθήκη προγράμματος».
 5. Στο παράθυρο «Προσθήκη προγράμματος», κάντε κλικ στο κουμπί Αναζήτηση....
 6. Μεταβείτε στον κατάλογο εγκατάστασης του Firefox (π.χ. C:\Αρχεία Εφαρμογών\Mozilla Firefox\) και κάντε διπλό κλικ στο firefox.exe.
 7. Κάντε κλικ στο κουμπί OK για να κλείσετε το παράθυρο «Προσθήκη προγράμματος».
 8. Στο παράθυρο «Ρυθμίσεις τείχους προστασίας των Windows», επιλέξτε την καρτέλα Γενικά.
 9. Βεβαιωθείτε ότι η επιλογή Αποκλεισμός όλων των εισερχόμενων συνδέσεων δεν είναι επιλεγμένη.
 10. Κάντε κλικ στο κουμπί OK για να κλείσετε το παράθυρο «Ρυθμίσεις τείχους προστασίας των Windows».

Έλεγχος του τείχους προστασίας των Windows XP

Για να ελέγξετε αν είναι ενεργοποιημένο το τείχος προστασίας των Windows:

 1. Κάντε κλικ στο κουμπί «Έναρξη» και επιλέξτε Πίνακας ελέγχου. Θα εμφανιστεί το παράθυρο «Πίνακας ελέγχου».
  Control Panel - WinXP
 2. Κάντε κλικ στον σύνδεσμο Κέντρο ασφαλείας. Θα εμφανιστεί το Κέντρο ασφαλείας.

  Security Center - WinXP
 3. Εάν στην κεφαλίδα Τείχος προστασίας γράφει Ενεργοποιημένο, το τείχος προστασίας των Windows είναι ενεργοποιημένο.

  Firewall ON - WinXP

Ρύθμιση του τείχους προστασίας των Windows XP

Εάν είναι ενεργοποιημένο το τείχος προστασίας των Windows και αντιμετωπίζετε προβλήματα σύνδεσης με το Firefox:

 1. Ελέγξτε αν είναι ενεργοποιημένο το τείχος προστασίας των Windows.
 2. Στο Κέντρο ασφαλείας, κάντε κλικ στο «Τείχος προστασίας των Windows». Θα ανοίξει το παράθυρο «Τείχος προστασίας των Windows».
 3. Επιλέξτε την καρτέλα Εξαιρέσεις.

  Firewall Exceptions - WinXP
 4. Στη λίστα με τα προγράμματα, εντοπίστε το Mozilla Firefox (ή το firefox.exe). Επιλέξτε το εάν υπάρχει. Εάν δεν υπάρχει, παραλείψτε το επόμενο βήμα.
 5. Με επιλεγμένο το Mozilla Firefox, κάντε κλικ στο κουμπί Διαγραφή. Επιβεβαιώστε ότι θέλετε να διαγράψετε την καταχώρηση.
 6. Κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη προγράμματος....
 7. Στο παράθυρο «Προσθήκη προγράμματος», κάντε κλικ στο κουμπί Αναζήτηση....
 8. Μεταβείτε στον κατάλογο εγκατάστασης του Firefox (π.χ. C:\Αρχεία Εφαρμογών\Mozilla Firefox\) και κάντε διπλό κλικ στο firefox.exe.
 9. Κάντε κλικ στο κουμπί OK για να κλείσετε το παράθυρο «Προσθήκη προγράμματος».
 10. Κάντε κλικ στο κουμπί OK για να κλείσετε το παράθυρο «Ρυθμίσεις τείχους προστασίας των Windows».Βασισμένο σε πληροφορίες από το Firewalls (mozillaZine KB)

Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο;

Παρακαλώ περιμένετε...

Αυτοί οι υπέροχοι άνθρωποι βοήθησαν στη σύνταξη αυτού του άρθρου:

Illustration of hands

Συμμετοχή

Μοιραστείτε την εμπειρία σας με άλλους χρήστες. Απαντήστε σε ερωτήσεις και βελτιώστε τη γνωσιακή βάση μας.

Μάθετε περισσότερα