Ρυθμίσεις για περιεχόμενο ιστού, αναδυόμενα, γραμματοσειρές και γλώσσες

Η καρτέλα Περιεχόμενο στις ΕπιλογέςΠροτιμήσεις του Firefox περιλαμβάνει ρυθμίσεις σχετικές με τον τρόπο εμφάνισης του περιεχομένου ιστοσελίδων. Αυτό το άρθρο εξηγεί ποιες ρυθμίσεις είναι διαθέσιμες.

Ρυθμίσεις Περιεχομένου

Fx38Win7OptionsContent Fx38prefMac-Content

Fx44ContentPanel-win7 Fx44ContentPanel-winxp

 • Play DRM Content (Αναπαραγωγή Περιεχομένου DRM): Από προεπιλογή, το Firefox επιτρέπει την αναπαραγωγή οπτικοακουστικού υλικού HTML5 με προστασία Digital Rights Management (DRM). Αν από-επιλέξετε αυτή την επιλογή, θα απενεργοποιηθεί αυτή η λειτουργία. Για να μάθετε περισσότερα, δείτε το άρθρο Παρακολούθηση περιεχομένου DRM στο Firefox.

Ειδοποιήσεις (Notifications)

Το Firefox σας επιτρέπει να επιλέξετε ποιες ιστοσελίδες μπορούν να αποστείλουν ειδοποιήσεις. Για να μάθετε περισσότερα, δείτε το άρθρο Διαδικτυακές ειδοποιήσεις push στο Firefox. Κάντε κλικ στο Choose… (Επιλογή…) για να κάνετε αλλαγές στη λίστα επιτρεπόμενων ιστοσελίδων.

 • Do not disturb me (Να μην ενοχλούμαι): Επιλέξτε αυτή τη ρύθμιση για προσωρινή αναστολή όλων των ειδοποιήσεων μέχρι να κλείσετε και να επανεκκινήσετε το Firefox.

Αναδυόμενα (Pop-ups)

 • Φραγή αναδυόμενων παραθύρων: Από προεπιλογή, το Firefox αποκλείει τα ενοχλητικά αναδυόμενα παράθυρα στις ιστοσελίδες. Αν από-επιλέξετε αυτή την επιλογήπροτίμηση, θα απενεργοποιηθεί η φραγή αναδυόμενων.
  Μερικές ιστοσελίδες κάνουν λογική χρήση αναδυόμενων παραθύρων. Επομένως, μπορείτε να επιτρέψετε σε αυτές τις ιστοσελίδες το άνοιγμα αναδυόμενων. Για να το κάνετε αυτό, κάντε κλικ στο Εξαιρέσεις…, εισάγετε το όνομα ιστοσελίδας και κάντε κλικ στο Να επιτρέπεται. Για να αφαιρέσετε μια ιστοσελίδα από τη λίστα, επιλέξτε την και κάντε κλικ στο Απομάκρυνση σελίδας. Για να καθαρίσετε πλήρως τη λίστα, κάντε κλικ στο Απομάκρυνση όλων των σελίδων. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε το άρθρο Ρυθμίσεις φραγής αναδυόμενων, εξαιρέσεις και αντιμετώπιση προβλημάτων.

Γραμματοσειρές & Χρώματα

Προεπιλεγμένη γραμματοσειρά και Μέγεθος: Συνήθως, οι ιστοσελίδες εμφανίζονται με τη γραμματοσειρά και στο μέγεθος που έχει καθοριστεί εδώ (μέτρηση σε εικονοστοιχεία). Ωστόσο, οι ιστοσελίδες μπορούν να παρακάμψουν αυτές τις επιλογές, εκτός κι αν κάνετε διαφορετικές ρυθμίσεις στο παράθυρο Γραμματοσειρές. Κάντε κλικ στο κουμπί Για προχωρημένους…, προκειμένου να ανοίξετε το παράθυρο Γραμματοσειρές και να αλλάξετε αυτή και άλλες επιλογέςπροτιμήσεις γραμματοσειρών.

Παράθυρο Γραμματοσειρές

 1. Από την αναδιπλούμενη λίστα Γραμματοσειρές για, επιλέξτε μια ομάδα/γραφή γλώσσας. Για παράδειγμα, για να ορίσετε τις προεπιλεγμένες γραμματοσειρές για Δυτικοευρωπαϊκές γλώσσες/γραφές (Λατινικά), επιλέξτε ΔυτικήLatin (Λατινική). Για μια γλώσσα/γραφή που δεν υπάρχει στη λίστα, επιλέξτε Άλλες γλώσσεςOther Writing Systems (Άλλα συστήματα γραφής).
 2. Επιλέξτε αν το αναλογικό κείμενο θα πρέπει να είναι serif (όπως "Times New Roman") ή sans-serif (όπως "Arial"). Στη συνέχεια, καθορίστε το μέγεθος της γραμματοσειράς για το αναλογικό κείμενο.
 3. Καθορίστε τη γραμματοσειρά που θα χρησιμοποιείται για τις γραμματοσειρές Serif, Sans-serif και Monospace (σταθερού πλάτους). Μπορείτε επίσης να αλλάξετε το μέγεθος για γραμματοσειρές σταθερού πλάτους (Monospace).

Ακόμα, μπορείτε να ορίσετε το ελάχιστο μέγεθος γραμματοσειράς για ιστοσελίδες. Αυτό είναι χρήσιμο προκειμένου να αποφευχθεί η χρήση πολύ μικρών γραμματοσειρών από ιστοσελίδες, που διαβάζονται με δυσκολία.

 • Οι ιστοσελίδες να χρησιμοποιούν τις δικές τους γραμματοσειρές: Από προεπιλογή, το Firefox χρησιμοποιεί τις γραμματοσειρές που καθορίζονται από κάθε ιστοσελίδα. Απενεργοποιώντας αυτή την επιλογήπροτίμηση, θα εξαναγκάσετε όλες τις ιστοσελίδες να χρησιμοποιούν τις προεπιλεγμένες σας γραμματοσειρές.
 • Character Encoding for Legacy Content (Κωδικοποίηση χαρακτήρων για παλαιό περιεχόμενο): Η κωδικοποίηση χαρακτήρων που έχει επιλεχθεί εδώ θα χρησιμοποιείται για την προβολή ιστοσελίδων που δεν έχουν καθορίσει ποια κωδικοποίηση πρέπει να χρησιμοποιηθεί.

Παράθυρο Χρώματα

Fx38esr-ColorsDialog

Κείμενο και παρασκήνιο: Εδώ μπορείτε να αλλάξετε το προεπιλεγμένο χρώμα κειμένου και παρασκηνίου που θα χρησιμοποιείται σε ιστοσελίδες που δεν καθορίζουν αυτές τις πληροφορίες. Κάντε κλικ στα δείγματα χρωμάτων για να επιλέξετε χρώματα.

 • Χρήση χρωμάτων συστήματος: Ενεργοποιήστε αυτή την επιλογήπροτίμηση για να χρησιμοποιήσετε τα χρώματα που έχουν καθοριστεί στις ρυθμίσεις του λειτουργικού σας συστήματος αντί για τα χρώματα που καθορίστηκαν παραπάνω.

Χρώμα δεσμών: Εδώ μπορείτε να αλλάξετε τα προεπιλεγμένα χρώματα για τους διαδικτυακούς συνδέσμους. Κάντε κλικ στα δείγματα χρωμάτων για να επιλέξετε χρώματα.

 • Υπογράμμιση δεσμών: Από προεπιλογή, οι σύνδεσμοι υπογραμμίζονται στις ιστοσελίδες. Από-επιλέξτε αυτή την επιλογήπροτίμηση για απενεργοποίηση. Σημειώστε ότι πολλές ιστοσελίδες καθορίζουν τους δικούς τους κανόνες εμφάνισης και αυτή η επιλογήπροτίμηση δεν επηρεάζει αυτές τις ιστοσελίδες.
 • Override the colors specified by the page with my selections above (Παράκαμψη των καθορισμένων χρωμάτων των ιστοσελίδων με τις παραπάνω επιλογές μου):
  • Always (Πάντα): Ενεργοποιήστε αυτή την επιλογήπροτίμηση για να εξαναγκάσετε όλες τις ιστοσελίδες να χρησιμοποιούν τα προεπιλεγμένα σας χρώματα.
  • Only with High Contrast themes (Μόνο με θέματα υψηλής αντίθεσης): Αυτή η επιλογήπροτίμηση θα κάνε το Firefox να χρησιμοποιεί τα καθορισμένα χρώματα των ιστοσελίδων, εκτός κι αν χρησιμοποιείτε ένα θέμα Υψηλής Αντίθεσης των Windowsτου Linux.
  • Never (Ποτέ): Η ενεργοποίηση αυτής της επιλογήςπροτίμησης θα κάνει το Firefox να χρησιμοποιήσει τα καθορισμένα χρώματα των ιστοσελίδων.

Γλώσσες

Μερικές ιστοσελίδες διατίθενται σε περισσότερες από μια γλώσσες. Κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογή… για να καθορίσετε την προτιμώμενη γλώσσα ή γλώσσες σας.

Παράθυρο Γλώσσες: Για να προσθέσετε μια γλώσσα, κάντε κλικ στο κουμπί Επιλέξτε μια γλώσσα για προσθήκη…, επιλέξτε τη γλώσσα και κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη. Αφαιρέστε μια γλώσσα επιλέγοντάς τη στη λίστα ενεργών γλωσσών και, έπειτα, κάνοντας κλικ στο κουμπί Απομάκρυνση. Μπορείτε επίσης να αλλάξετε τη σειρά των γλωσσών με τα κουμπιά Μετακίνηση πάνω και Μετακίνηση κάτω για να καθορίσετε ποια είναι η προτιμότερη σε περίπτωση που μια σελίδα διατίθεται σε περισσότερες από μια γλώσσες.

Was this article helpful? Please wait...

These fine people helped write this article: ideato, user832823, TheGallery, JimSp472. You can help too - find out how.