Ρυθμίσεις για γραμματοσειρές, γλώσσες, αναδυόμενα παράθυρα, εικόνες και JavaScript

Αυτό το άρθρο εξηγεί τις ρυθμίσεις που είναι διαθέσιμες στον πίνακα Περιεχόμενο, του παραθύρου ΕπιλογέςΠροτιμήσεις του Firefox. Οι ρυθμίσεις αυτές αφορούν τον τρόπο με τον οποίο εμφανίζεται το περιεχόμενο μιας ιστοσελίδας.

Σημείωση: Αν επιθυμείτε να απενεργοποιήσετε τη JavaScript ή να μπλοκάρετε εικόνες όπως σε προηγούμενες εκδόσεις του Firefox, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κάποια επέκταση όπως για παράδειγμα την NoScript για JavaScript (για περισσότερες πληροφορίες, δείτε το άρθρο JavaScript settings and preferences for interactive web pages) ή την Image Block για εικόνες.

Ρυθμίσεις Περιεχομένου

Option Content notFx23 Prefs - Content - Mac Prefs - Content - Lin

Option Content Content Mac Fx 23 Content Linux Fx 23

 • Φραγή αναδυόμενων παραθύρων: Απο προεπιλογή, ο Firefox μπλοκάρει τα ενοχλητικά αναδυόμενα παράθυρα σε ιστοσελίδες. Αποεπιλέγοντας αυτή την επιλογήπροτίμηση θα απενεργοποιηθεί και η φραγή αναδυόμενων παραθύρων.
  Κάποιες ιστοσελίδες κάνουν ορθή χρήση αναδυόμενων παραθύρων. Συνεπώς, μπορείτε να επιτρέψετε σε αυτές τις ιστοσελίδες να ανοιγούν τα αναδυόμενα παράθυρα. Για να το ρυθμίσετε, κάντε κλικ στο κουμπί Εξαιρέσεις…, προσθέστε το όνομα της ιστοσελίδας, και κάντε κλικ στο κουμπι Να επιτρέπεται. Για να αφαιρέσετε μια ιστοσελίδα απο τη λίστα, επιλέξτε τη και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Απομάκρυνση σελίδας. Για να καθαρίσετε πλήρως τη λίστα, κάντε κλικ στο κουμπί Απομάκρυνση όλων των σελίδων. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε το άρθρο Ρυθμίσεις φραγής αναδυόμενων, εξαιρέσεις και αντιμετώπιση προβλημάτων.
 • Αυτόματη φόρτωση εικόνων: Απο προεπιλογή ο Firefox εμφανίζει εικόνες σε ιστοσελίδες. Αποεπιλέξτε αυτή την επιλογήπροτίμηση για να απενεργοποιήσετε τις εικόνες στις ιστοσελίδες.
  Αν ενεργοποιήσετε την αυτόματη φόρτωση εικόνων, το κουμπί Εξαιρέσεις… σας επιτρέπει να επιλέξετε ιστοσελίδες στις οποίες δε θα φορτώνονται αυτόματα οι εικόνες. Το κουμπί Εξαιρέσεις… σας επιτρέπει να ορίσετε ιστοσελίδες οι οποίες θα φορτώνουν (ή δε θα φορτώνουν) εικόνες, ανεξάρτητα απο τις ρυθμίσεις που έχετε κάνει στις επιλογέςπροτιμήσεις. Στη λίστα των εξαιρέσεων, προσθέστε τη σελίδα της οποίας οι εικόνες θέλετε να επιτρέπονται ή να μπλοκάρονται και κάντε κλικ στο κουμπί Να επιτρέπεται για να επιτρέψετε εικόνες, ή κλικ στο κουμπί Φραγή για να μπλοκάρετε την εμφάνιση των εικόνων.
 • Ενεργοποίηση JavaScript: Η JavaScript είναι μια γλώσσα προγραμματισμού που χρησιμοποιείται ευρέως για να προσθέσει στις ιστοσελίδες αλληλεπιδράση. Παρ'όλα αυτά, διευκολύνει επίσης και τη χρήση ενοχλητικών ενεργειών. Προκειμένου να απενεργοποιήσετε τη Javascript, αποεπιλέξτε αυτή την επιλογήπροτίμηση. Ωστόσο, προσέξτε πως η απενεργοποίηση της JavaScript μπορεί να προκαλέσει πρόβλημα στην ορθή λειτουργία ορισμένων ιστοσελίδων. Για περισσότερο έλεγχο σχετικά με το τι μπορεί και τι δε μπορεί να κάνει η JavaScript, κάντε κλικ στο κουμπί Για προχωρημένους….

Προχωρημένες ρυθμίσεις JavaScript

 • Μετακίνηση ή αλλαγή μεγέθους παραθύρων: Αποεπιλέξτε αυτή την επιλογήπροτίμηση για να απενεργοποιήσετε τη μετακίνηση και την αλλαγή μεγέθους παραθύρων που χρησιμοποιούν scripts.
 • Ανασήκωμα ή χαμήλωμα παραθύρων: Αποεπιλέξτε αυτή την επιλογήπροτίμηση για να βεβαιωθείτε οτι κάποιο script δε μπορεί να ανασηκώσει (να φέρει σε πρώτο πλάνο) ή να χαμηλώσει (να στείλει σε δεύτερο πλάνο) παράθυρα.
 • Απενεργοποίηση ή αντικατάσταση των μενού περιεχομένων: Αποεπιλέξτε αυτή την επιλογήπροτίμηση για να αποτρέψετε τις ιστοσελίδες να απενεργοποιούν ή να αλλάζουν το μενού περιεχομένων του Firefox.

Γραμματοσειρές & Χρώματα

Προεπιλεγμένη γραμματοσειρά και Μέγεθος: Συνήθως οι ιστοσελίδες εμφανίζονται με τη γραμματοσειρά και το μέγεθος που έχει καθοριστεί εδώ (μέτρηση σε pixel). Ωστόσο, οι ιστοσελίδες μπορούν να αντικαταστήσουν αυτές τις επιλογές εκτός και αν έχει ρυθμίσει αντίθετα στο παράθυρο Γραμματοσειρές. Κάντε κλικ στο κουμπί Για προχωρημένους… προκειμένου να εμφανιστεί το παράθυρο Γραμματοσειρές και να αλλάξετε τις επιλογέςπροτιμήσεις για τη παρούσα γραμματοσείρα ή άλλες.

Παράθυρο Γραμματοσειρές

 1. Από τη λίστα Γραμματοσειρές για, επιλέξτε μια ομάδα γλώσσας. Για παράδειγμα, για να καθορίσετε τις γραμματοσειρές για Δυτικοευρωπαικές γλώσσες, επιλέξτε Δυτική. Για γλώσσα που δεν υπάρχει στη λίστα, επιλέξτε Ορισμένη απο το χρήστη.
 2. Επιλέξτε αν το κείμενο θα είναι μεταβλητού πλάτους serif (π.χ. "Times New Roman") ή sans-serif (π.χ. "Arial"). Στη συνέχεια καθορίστε το μέγεθος της γραμματοσειράς για το κέιμενό.
 3. Καθορίστε τη γραμματοσειρά που θα χρησιμοποιείται για Serif, Sans-serif και Monospace (σταθερού πλάτους) γραμματοσειρές. Μπορείτε επίσης να αλλάξετε το μέγεθος της γραμαμτοσειράς για σταθερού πλάτους γραμματοσειρές.

Ακόμα, μπορείτε να ορίσετε το ελάχιστο μέγεθος γραμματοσειράς για ιστοσελίδες. Αυτό είναι χρήσιμο προκειμένου να αποφευχθεί η χρήση πολύ μικρών γραμματοσειρών απο ιστοσελίδες, που διαβάζονται με δυσκολία.

 • Οι ιστοσελίδες να χρησιμοποιούν τις δικές τους γραμματοσειρές: Απο προεπιλογή ο Firefox χρησιμοποιεί τις γραμματοσειρές που έχει καθορίσει η κάθε ιστοσελίδα. Απενεργοποιώντας αυτή την επιλογήπροτίμηση θα εξαναγκάσετε όλες τις ιστοσελίδες να χρησιμοποιούν τις γραμματοσειρές που έχετε καθορίσει εσείς.
 • Κωδικοποίηση χαρακτήρωνΕφεδρική κωδικοποίηση χαρακτήρων: Η κωδικοποίηση χαρακτήρων που επιλέχθηκε εδώ θα χρησιμοποιείται για να προβάλει ιστοσελίδες που δεν έχουν καθορίσει ποια κωδικοποίηση πρέπει να χρησιμοποιηθεί.

Παράθυρο Χρώματα

Κείμενο και παρασκήνιο: Εδώ μπορείτε να αλλάξετε το προκαθορισμένο χρώμα του κειμένου και του παρασκηνίου που θα χρησιμοποιείται σε ιστοσελίδες που δεν παρέχουν αυτές τις πληροφορίες. Κάντε κλικ στα δείγματα των χρωμάτων για να επιλέξετε χρώματα.

 • Χρήση χρωμάτων συστήματος Ενεργοποιήστε αυτή την επιλογήπροτίμηση για να χρησιμοποιήσετε τα χρώματα που έχουν καθοριστεί στο λειτουργικό σας σύστημα αντί για τα χρώματα που καθορίστηκαν παραπάνω.

Χρώμα δεσμών: Εδώ μπορείτε να αλλάξετε τα προκαθορισμένα χρώματα για τους συνδέσμους σε ιστοσελίδες. Κάντε κλικ στα δείγματα των χρωμάτων για να επιλέξετε χρώματα.

 • Υπογράμμιση δεσμών: Απο προεπιλογή, οι σύνδεσμοι είναι υπογραμμισμένοι στις ιστοσελίδες. Αποεπιλέξτε αυτή την επιλογήπροτίμηση για να την απενεργοποιήσετε. Σημειώστε οτι πολλές ιστοσελίδες καθορίζουν τους δικούς τους κανόνες εμφάνισης και αυτή η επιλογήπροτίμηση δεν επηρεάζει αυτές τις ιστοσελίδες.
 • Να επιτρέπεται η χρήση των χρωμάτων της σελίδας, αντί των επιλογών μου: Απο προεπιλογή, ο Firefox χρησιμοποιεί τα χρώματα που έχει καθορίσει η κάθε ιστοσελίδα. Απενεργοποιώντας αυτή την επιλογήπροτίμηση θα εξαναγκάσετε όλες τις ιστοσελίδες να χρησιμοποιούν τα χρώματα που έχετε καθορίσει εσείς.

Γλώσσες

Ορισμένες ιστοσελίδες διατίθενται σε περισσότερες απο μια γλώσσες. Κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογή…για να καθορίσετε την προτιμόμενη γλώσσα ή γλώσσες.

Παράθυρο Γλώσσες: Για να προσθέσετε μια γλώσσα, κάντε κλικ στο κουμπί Επιλέξτε μια γλώσσα για προσθήκη..., επιλέξτε τη γλώσσα, και κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη. Αφαιρέστε μια γλώσσα επιλέγοντάς τη στη λίστα με τις ενεργές γλώσσες και στη συνέχεια κάνοντας κλικ στο κουμπί Απομάκρυνση. Μπορείτε επίσης να αλλάξετε τη σειρά προτίμησης των γλωσσών χρησιμοποιώντας τα κουμπιά Μετακίνηση πάνω και Μετακίνηση κάτω ώστε να καθορίσετε ποιες είναι προτιμότερες σε περίπτωση που για μια σελίδα διατίθενται περισσότερες από μια γλώσσες.

 

Was this article helpful? Please wait...

These fine people helped write this article: ideato, user832823, TheGallery. You can help too - find out how.