Ρυθμίσεις ασφαλείας και κωδικών

Αυτό το άρθρο εξηγεί τις διαθέσιμες ρυθμίσεις του πίνακα "Ασφάλεια" του παραθύρου του Firefox ΕπιλογέςΠροτιμήσεις .

Ο πίνακας "Ασφάλεια" περιέχει επιλογέςπροτιμήσεις που σχετίζονται με την ασφαλή περιήγηση.

Security Panel - Win1 Prefs - Security - Mac Prefs - Security - Lin Security panel 38 Fx43-SecurityPanel

Ρυθμίσεις Ασφαλείας

 • Προειδοποίηση όταν οι σελίδες προσπαθούν να εγκαταστήσουν πρόσθετα: Ο Firefox θα σας ρωτάει πάντα να επιβεβαιώσετε εγκατάσταση πρόσθετων. Για να αποφευχθούν ανεπιθύμητες ειδοποιήσεις εγκατάστασης, που ενδέχεται να οδηγήσουν σε κατά λάθος εγκαταστάσεις, ο Firefox σας προειδοποιεί όταν μια ιστοσελίδα προσπαθεί να εγκαταστήσει ένα πρόσθετο και εμποδίζει την ειδοποίηση εγκατάστασης. Για να επιτρέψετε εγκαταστάσεις από ένα συγκεκριμένο ιστότοπο, κάντε κλικ στο κουμπί Εξαιρέσεις…, πληκτρολογήστε το όνομα της ιστοσελίδας, και κάντε κλικ στο κουμπί Να επιτρέπεται. Καταργήστε την επιλογή αυτή για να απενεργοποιήσετε την προειδοποίηση για όλους τους ιστοτόπους.
 • Φραγή σελίδων που έχουν αναφερθεί ως κακόβουλες: Επιλέξτε αυτό αν θέλετε ο Firefox να ελέγχει αν η ιστοσελίδα που επισκέπτεστε, είναι μια προσπάθεια παρέμβασης στις κανονικές λειτουργίες του υπολογιστή ή να σταλούν προσωπικά δεδομένα σχετικά με εσάς σε μη εξουσιοδοτημένους χρήστες μέσω του Διαδικτύου.
  • Σημειώστε ότι η απουσία προειδοποίησης δεν εγγυάται ότι ένας ιστότοπος είναι αξιόπιστος.
 • Φραγή σελίδων που έχουν αναφερθεί ως πλαστές: Επιλέξτε αυτό αν θέλετε ο Firefox να ελέγχει ενεργά αν η ιστοσελίδα που επισκέπτεστε είναι μια προσπάθεια να σας παραπλανήσουν στο να παρέχετε προσωπικές πληροφορίες (αυτό συχνά αναφέρεται ως ηλεκτρονικό ψάρεμα ).

Κωδικοί

 • Remember logins for sites: Ο Firefox μπορεί να αποθηκεύσει με ασφάλεια τους κωδικούς πρόσβασης που δίνετε σε φόρμες ιστοσελίδων για να διευκολύνει την σύνδεσή σας. Καταργήστε αυτό το πεδίο ώστε να σταματήσει ο Firefox να θυμάται τους κωδικούς πρόσβασής σας. Για λεπτομέρειες, δείτε το Διαχείριση Κωδικών Πρόσβασης - Απομνημόνευση, διαγραφή, αλλαγή και εισαγωγή αποθηκευμένων κωδικών στο Firefox.
  • Ακόμη όμως και με αυτό επιλεγμένο, θα εξακολουθεί να ζητείται εάν θέλετε να αποθηκεύσετε κωδικούς πρόσβασης για μια τοποθεσία που επισκέπτεστε πρώτη φορά. Εάν επιλέξετε το κουμπί Να μην απομνημονεύεται ποτέ κωδικός για αυτή την σελίδα, αυτός ο ιστότοπος θα προστεθεί σε μια λίστα εξαιρέσεων. Για πρόσβαση σε αυτή την λίστα ή για να αφαιρέσετε ιστότοπους από αυτή, κάντε κλικ στο κουμπί Εξαιρέσεις….
 • Χρήση ενός κύριου κωδικού: Ο Firefox μπορεί να προστατεύσει ευαίσθητες πληροφορίες όπως αποθηκευμένους κωδικούς πρόσβασης και πιστοποιητικά με την κρυπτογράφηση τους χρησιμοποιώντας ένα κύριο κωδικό πρόσβασης master password. Εάν δημιουργήσετε έναν κύριο κωδικό πρόσβασης, κάθε φορά που ξεκινάτε τον Firefox, θα σας ζητάει να εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης, την πρώτη φορά που χρειάζεται για να αποκτήσει πρόσβαση σε ένα πιστοποιητικό ή αποθηκευμένο κωδικό. Μπορείτε να ορίσετε, να αλλάξετε ή να αφαιρέσετε τον κύριο κωδικό πρόσβασης επιλέγοντας ή καταργώντας την επιλογήπροτίμηση ή κάνοντας κλικ στο κουμπί Αλλαγή κύριου κωδικού…. Εάν ένας κύριος κωδικός πρόσβασης έχει ήδη οριστεί, θα πρέπει να τον εισάγετε, προκειμένου να αλλάξετε ή να καταργήσετε τον κύριο κωδικό πρόσβασης.
 • Μπορείτε να διαχειριστείτε τους αποθηκευμένους κωδικούς πρόσβασης και να διαγράψετε μεμονωμένα τους κωδικούς πρόσβασης κάνοντας κλικ στο κουμπί Αποθηκευμένοι κωδικοί….

Σύνδεση

 • Remember logins for sites: Ο Firefox μπορεί να αποθηκεύσει με ασφάλεια τους κωδικούς πρόσβασης που δίνετε σε φόρμες ιστοσελίδων για να διευκολύνει τη σύνδεσή. Καταργήστε αυτό το πεδίο ώστε να σταματήσει ο Firefox να θυμάται τους κωδικούς πρόσβασής σας. Για λεπτομέρειες, δείτε το Διαχείριση Κωδικών Πρόσβασης - Απομνημόνευση, διαγραφή, αλλαγή και εισαγωγή αποθηκευμένων κωδικών στο Firefox.
  • Ακόμη όμως και με αυτό επιλεγμένο, θα εξακολουθεί να ζητείται εάν θέλετε να αποθηκεύσετε κωδικούς πρόσβασης για μια τοποθεσία που επισκέπτεστε πρώτη φορά. Εάν επιλέξετε το κουμπί Never for This Site, αυτός ο ιστότοπος θα προστεθεί σε μια λίστα εξαιρέσεων. Για πρόσβαση σε αυτή την λίστα ή για να αφαιρέσετε ιστότοπους από αυτή, κάντε κλικ στο κουμπί Εξαιρέσεις….
 • Χρήση ενός κύριου κωδικού: Ο Firefox μπορεί να προστατεύσει ευαίσθητες πληροφορίες όπως αποθηκευμένους κωδικούς πρόσβασης και πιστοποιητικά με την κρυπτογράφηση τους χρησιμοποιώντας ένα κύριο κωδικό πρόσβασης master password. Εάν δημιουργήσετε έναν κύριο κωδικό πρόσβασης, κάθε φορά που ξεκινάτε τον Firefox, θα σας ζητάει να εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης, την πρώτη φορά που χρειάζεται για να αποκτήσει πρόσβαση σε ένα πιστοποιητικό ή αποθηκευμένο κωδικό. Μπορείτε να ορίσετε, να αλλάξετε ή να αφαιρέσετε τον κύριο κωδικό πρόσβασης επιλέγοντας ή καταργώντας την επιλογήπροτίμηση ή κάνοντας κλικ στο κουμπί Αλλαγή κύριου κωδικού…. Εάν ένας κύριος κωδικός πρόσβασης έχει ήδη οριστεί, θα πρέπει να τον εισάγετε, προκειμένου να αλλάξετε ή να καταργήσετε τον κύριο κωδικό πρόσβασης.
 • Μπορείτε να διαχειριστείτε τους αποθηκευμένους κωδικούς πρόσβασης και να διαγράψετε μεμονωμένα τους κωδικούς πρόσβασης κάνοντας κλικ στο κουμπί Αποθηκευμένοι κωδικοί….

Was this article helpful? Please wait...

These fine people helped write this article: MutantBookworm. You can help too - find out how.