Πώς να επιτρέψετε το Java σε έμπιστες ιστοσελίδες;

Αυτό το άρθρο δεν συντηρείται πλέον, επομένως το περιεχόμενό του ενδέχεται να είναι παρωχημένο.

Το Firefox έχει σταματήσει την αυτόματη εκτέλεση ορισμένων εκδόσεων της πρόσθετης λειτουργίας Java λόγω των ζητημάτων ασφαλείας. Ωστόσο, μπορείτε ακόμη να ενεργοποιήσετε το Java σε έμπιστες ιστοσελίδες. Θα σας δείξουμε τον τρόπο.

Προειδοποίηση: Θα πρέπει να ενεργοποιείτε το Java μόνο σε έμπιστες σελίδες.

Ενεργοποίηση του Java για μια φορά

Όταν δείτε το μήνυμα "Click here to activate" ("Κάντε κλικ εδώ για ενεργοποίηση"), κάντε απλά κλικ σε αυτό για να φορτώσετε κανονικά το περιεχόμενο Java.

Activate Java

Σημείωση: Την επόμενη φορά που θα επισκεφθείτε την ιστοσελίδα ή κάποια άλλη που χρησιμοποιεί το Java, θα δείτε πάλι το ίδιο μήνυμα.

Πάντα ενεργοποίηση του Java για μια ιστοσελίδα

Αν έχετε κάποια έμπιστη ιστοσελίδα που χρησιμοποιεί το Java και πρέπει να την χρησιμοποιείτε συχνά, μπορείτε να ρυθμίσετε το Java ώστε να λειτουργεί κανονικά μόνο σε αυτή την ιστοσελίδα.

  1. Κάντε κλικ στο εικονίδιο πρόσθετης λειτουργίας στη γραμμή διευθύνσεων και θα ανοίξει ένα παράθυρο μηνυμάτων.
  2. Στο κάτω μέρος του παραθύρου μηνυμάτων, κάνετε κλικ στο αναδιπλούμενο μενού Activate All Plugins (Ενεργοποίηση όλων των πρόσθετων λειτουργιών) και επιλέξτε Always activate plugins for this site (Πάντα ενεργοποίηση πρόσθετων λειτουργιών για αυτή την ιστοσελίδα).

Always activate Java
Πλέον, όποτε επισκέπτεστε αυτή την ιστοσελίδα, η πρόσθετη λειτουργία θα εκτελείται αυτόματα και δεν θα λαμβάνετε το μήνυμα "Click to activate ("Κάντε κλικ για ενεργοποίηση").

Ενεργοποίηση του Java για μια φορά

Όταν δείτε το μήνυμα "Activate Java" ("Ενεργοποίηση Java"), κάντε απλά κλικ σε αυτό για να φορτώσετε κανονικά το περιεχόμενο Java.

In-content Java prompt

Αν δεν υπάρχει καμία ορατή περιοχή για ενεργοποίηση του περιεχομένου Java στην ιστοσελίδα ή αν δεν λειτουργούν τα κλικ στο μήνυμα "Activate Java" ("Ενεργοποίηση Java"), ψάξτε το εικονίδιο πρόσθετης λειτουργίας στη γραμμή διευθύνσεων. Κάντε κλικ σε αυτό και, στο παράθυρο μηνυμάτων που ανοίγει, επιλέξτε Allow Now (Να επιτρέπεται) για προσωρινή ενεργοποίηση του περιεχομένου Java.

Fx24-JavaAllowNow Activate Java once 29 - Win
Σημείωση: Την επόμενη φορά που θα επισκεφθείτε την ιστοσελίδα ή κάποια άλλη που χρησιμοποιεί το Java, θα δείτε πάλι το ίδιο μήνυμα.

Πάντα ενεργοποίηση του Java για μια ιστοσελίδα

Αν έχετε κάποια έμπιστη ιστοσελίδα που χρησιμοποιεί το Java και πρέπει να την χρησιμοποιείτε συχνά, μπορείτε να ρυθμίσετε το Java ώστε να λειτουργεί κανονικά μόνο σε αυτή την ιστοσελίδα.

  1. Κάντε κλικ στο εικονίδιο πρόσθετης λειτουργίας στη γραμμή διευθύνσεων και θα ανοίξει ένα παράθυρο μηνυμάτων.
  2. Στο παράθυρο μηνυμάτων, κάντε κλικ στο Allow and Remember (Να επιτρέπεται και Απομνημόνευση).
Fx24-JavaAllowRemember Activate Java always 29 - Win

Πλέον, όποτε επισκέπτεστε αυτή την ιστοσελίδα, η πρόσθετη λειτουργία θα εκτελείται αυτόματα και δεν θα λαμβάνετε το μήνυμα "Click to activate ("Κάντε κλικ για ενεργοποίηση").

Προειδοποιήσεις ασφαλείας Java

Μετά την ενεργοποίηση του Java για μια ιστοσελίδα, ενδέχεται να δείτε μια προειδοποίηση ασφαλείας, που θα σας ζητά να επιβεβαιώσετε ότι θέλετε να εκτελέσετε το Java, ή ένα μήνυμα όπως το "Application Blocked by Security Settings" ("Η εφαρμογή αποκλείστηκε από τις ρυθμίσεις ασφαλείας"), χωρίς την επιλογή εκτέλεσης του Java. Αυτές οι προειδοποιήσεις και τα μηνύματα ασφαλείας προέρχονται από το ίδιο το Java, όχι από το Firefox και εξαρτώνται από την ιστοσελίδα και τις ρυθμίσεις ασφαλείας σας στον Πίνακα Ελέγχου Java.

Java confirmation

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε αυτές τις σελίδες Βοήθειας του Java:

// Αυτά τα εξαίσια άτομα βοήθησαν στη σύνταξη αυτού του άρθρου:ideato, user832823, TheGallery, Jim Spentzos. Μπορείτε να βοηθήσετε κι εσείς - μάθετε πώς.
Συνεισφορά στην Υποστήριξη Mozilla