Πως να απενεργοποιήσετε το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης αρχείων PDF και να χρησιμοποιήσετε κάποιο άλλο

Οι εθελοντές μας εργάζονται για τη μετάφραση αυτού του άρθρου. Μέχρι να ολοκληρωθεί, ίσως βοηθήσει η αγγλική έκδοση. Αν θέλετε να μάς βοηθήσετε να μεταφράσουμε άρθρα όπως αυτό, κάντε κλικ εδώ.

Third-party PDF viewers are available, if you prefer not to use the Firefox built-in viewer. To switch from the built-in PDF viewer to another viewer:

  1. Click the menu button New Fx Menu Fx57Menu and choose Options.Preferences.
  2. In the General panel, go down to the Applications section.
  3. Find the Portable Document Format (PDF) entry in the list and click on it to select it.
  4. Click on the arrow under the Action column for the above entry and select the PDF viewer you wish to use from the drop-down menu.
    applications 57 applications-fx57-pdf Fx57Applications-pdf-win7 Fx61Applications-pdf-win7
    • When Preview in Firefox is the selected action, the built-in PDF viewer is used. For more information, see View PDF files in Firefox.
  5. Close the about:preferences page. Any changes you've made will automatically be saved.
// Αυτά τα εξαίσια άτομα βοήθησαν στη σύνταξη αυτού του άρθρου:. Μπορείτε να βοηθήσετε κι εσείς - μάθετε πώς.
Συνεισφορά στην Υποστήριξη Mozilla