Πως μπορώ να ξέρω ότι η σύνδεση μου με μια ιστοσελίδα είναι ασφαλής;

Το Κουμπί Ταυτότητας Ιστοσελίδας είναι ένα χαρακτηριστικό ασφαλείας του Firefox που παρέχει περισσότερες πληροφορίες για τις ιστοσελίδες που επισκέπτεσθε. Χρησιμοποιώντας το Κουμπί Ταυτότητας Ιστοσελίδας, μπορείτε να μάθετε εάν η ιστοσελίδα που βλέπετε είναι κρυπτογραφημένη, αν είναι πιστοποιημένη, ποιός είναι ιδιοκτήτης της ιστοσελίδας και ποιός είναι ο φορέας πιστοποίησης. Αυτό μπορεί να σας βοηθήσει να αποφύγετε κακόβουλες ιστοσελίδες που προσπαθούν να σας αποσπάσουν σημαντικές πληροφορίες.

Το Κουμπί Ταυτότητας Ιστοσελίδας βρίσκεται στην Γραμμή Τοποθεσίας στα αριστερά της διεύθυνσης ιστοσελίδας. Identity Button Win1 Identity Button Mac1 Identity Button Lin1

Όταν βλέπετε μια ιστοσελίδα, το Κουμπί Ταυτότητας Ιστοσελίδας θα εμφανίζεται με ένα από τα τρία χρώματα - γκρι, μπλε ή πράσινο. Πατώντας το Κουμπί Ταυτότητας Ιστοσελίδας εμφανίζει πληροφορίες ασφαλείας για την ιστοσελίδα μαζί με ένα γκρι, μπλε, η πράσινο εικονίδιο "Τροχονόμου".
siteidbutton-larries.png

Το Κουμπί Ταυτότητας Ιστοσελίδας είναι ένα χαρακτηριστικό ασφαλείας του Firefox που σας δίνει περισσότερες πληροφορίες για τις ιστοσελίδες που επισκέπτεσθε. Μπορείτε γρήγορα να μάθετε αν η ιστοσελίδα που βλέπετε είναι κρυπτογραφημένη, αν είναι πιστοποιημένη, ποιός είναι ιδιοκτήτης της ιστοσελίδας και ποιός είναι ο φορέας πιστοποίησης. Αυτό μπορεί να σας βοηθήσει να αποφύγετε κακόβουλες ιστοσελίδες που προσπαθούν να σας αποσπάσουν σημαντικές πληροφορίες.

Το Κουμπί Ταυτότητας Ιστοσελίδας βρίσκεται στην Γραμμή Τοποθεσίας στα αριστερά της διεύθυνσης ιστοσελίδας.

Site Identity Block 14 - Win Site Identity Block - Mac Site Identity Block 14 - Lin

Όταν βλέπετε μια ιστοσελίδα το Κουμπί Ταυτότητας Ιστοσελίδας θα εμφανίζεται ως ένα από τα τέσσερα εικονίδια - μια γκρι υδρόγειος, ένα πορτοκαλί προειδοποιητικό τρίγωνο, ένα γκρι λουκέτο ή ένα πράσινο λουκέτο. Πατώντας επάνω σε αυτά τα εικονίδια θα εμφανίζονται η ταυτότητα και οι πληροφορίες ασφάλειας για την ιστοσελίδα.

Identity Icons 14

Identity Icons Fx23

Γκρι - Χωρίς πληροφορίες ταυτότητας

siteidbutton-larry-gray.png Όταν το Κουμπί Ταυτότητας Ιστοσελίδας είναι γκρι, αυτό υποδεικνύει ότι η ιστοσελίδα δεν παρέχει καμία πληροφορία ταυτότητας. Επίσης, η σύνδεση μεταξύ του firefox και του server είναι είτε μη κρυπτογραφημένη ή μερικώς κρυπτογραφημένη, και πρέπει να θεωρείται επιρρεπής σε τυχόν υποκλοπές.

Οι περισσότερες ιστοσελίδες έχουν το γκρι Κουμπί, επειδή δεν αφορούν στο να μεταφέρουν ευαίσθητες πληροφορίες και δεν χρειάζεται να έχουν πιστοποιημένη ταυτότητα ούτε κρυπτογραφημένη σύνδεση. Για τις ιστοσελίδες που δεν απαιτούν καμία προσωπική πληροφορία, η μη παροχή πληροφοριών ταυτότητας είναι αποδεκτή.

Σημείωση: Αν στέλνετε οποιαδήποτε ευαίσθητη πληροφορία (τραπεζικές πληροφορίες, δεδομένα πιστωτικών καρτών, αριθμούς κοινωνικής ασφάλισης, κλπ.) το Κουμπί Ταυτότητας Ιστοσελίδας δεν θα πρέπει να είναι γκρι.

Identity Button Win2 Identity Button Mac2 Identity Button Lin2

Μπλε - Βασικές πληροφορίες ταυτότητας

siteidbutton-larry-blue.png Όταν το Κουμπί Ταυτότητας Ιστοσελίδας είναι μπλε, αυτό υποδεικνύει ότι η διεύθυνση διαδικτύου της ιστοσελίδας είναι πιστοποιημένη και η σύνδεση μεταξύ του Firefox και του server είναι κρυπτογραφημένη επομένως και προστατευμένη από τυχόν υποκλοπές.

Όταν η διεύθυνση διαδικτύου είναι πιστοποιημένη, αυτό σημαίνει ότι οι υπεύθυνοι της ιστοσελίδας έχουν αγοράσει ένα πιστοποιητικό που αποδεικνύει ότι αυτή η διεύθυνση διαδικτύου τους ανήκει και δεν είναι πλαστή. Για παράδειγμα, η ιστοσελίδα της TD Canada Trust έχει αυτό του είδους το πιστοποιητικό και την κρυπτογραφημένη σύνδεση, και το Κουμπί Ταυτότητας Ιστοσελίδας εμφανίζεται μπλε. Πατώντας στο Κουμπί Ταυτότητας Ιστοσελίδας, σας λέει ότι η easywebcpo.td.com ιστοσελίδα είναι πιστοποιημένη σαν ένα κομμάτι του td.com, και είναι πιστοποιημένη απο την VeriSign Inc. Επίσης σας διαβεβαιώνει ότι σύνδεση σας είναι κρυπτογραφημένη και ότι κανείς δεν μπορεί να υποκλέψει τις τραπεζικές πληροφορίες σύνδεσης σας.

Identity Button Win3 Identity Button Mac3 Identity Button Lin3

Παρόλα αυτά, δεν είναι πιστοποιημένο ποιος ακριβώς είναι ο ιδιοκτήτης της διεύθυνσης διαδικτύου. Δεν υπάρχει καμία απόδειξη ότι το td.com πράγματι ανήκει στην Toronto Dominion Bank. Το μόνο που διασφαλίζεται είναι ότι η διεύθυνση διαδικτύου είναι έγκυρη και ότι είναι κρυπτογραφημένη.

Αν είστε καχύποπτοι για την ταυτότητα της ιστοσελίδας όταν το Κουμπί Ταυτότητας Ιστοσελίδας είναι μπλε, μπορείτε να δείτε περισσότερες πληροφορίες για την ιστοσελίδα πατώντας το More Information… κουμπί στο παράθυρο Ταυτοποίησης Ιστοσελίδας. Αυτό θα ανοίξει το Παράθυρο Ασφαλείας Page Info window, όπου μπορείτε να δείτε το πιστοποιητικό ασφάλειας της ιστοσελίδας, αν επισκεφθήκατε ξανά την ιστοσελίδα, και αν υπάρχουν αποθηκευμένα cookies ή κωδικοί για την συγκεκριμένη ιστοσελίδα.

Πράσινο - Πλήρεις πληροφορίες ταυτότητας

siteidbutton-larry-green.png Όταν το Κουμπί Ταυτότητας Ιστοσελίδας είναι πράσινο, αυτό υποδεικνύει ότι η ιστοσελίδα παρέχει πλήρως πιστοποιημένες πληροφορίες ταυτότητας για τον ιδιοκτήτη, και ότι η σύνδεση είναι κρυπτογραφημένη.

Αν μια ιστοσελίδα κάνει το Κουμπί Ταυτότητας Ιστοσελίδας να γίνει πράσινο, σημαίνει ότι χρησιμοποιεί ένα καινούργιο Extended Validation (EV) certificate. Το πιστοποιητικό EV είναι ένα ειδικό πιστοποιητικό ιστισελίδας που απαιτεί μια πολύ πιο αυστηρή επαλήθευση ταυτότητας σε σχέση με άλλα είδη πιστοποίησης. Ενώ το μπλε Κουμπί Ταυτότητας Ιστοσελίδας υποδεικνύει ότι η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί ασφαλή σύνδεση, το πράσινο Κουμπί Ταυτότητας Ιστοσελίδας υποδεικνύει ότι η σύνδεση είναι ασφαλής και ότι οι ιδιοκτήτες της διεύθυνσης Διαδικτύου είναι αυτοί που αναμένετε να είναι.

Με το πιστοποιητικό EV, το Κουμπί Ταυτότητας Ιστοσελίδας σας διεβεβαιώνει ότι για παράδειγμα το paypal.com ανήκει στην Paypal Inc. Έτσι, το Κουμπί Ταυτότητας Ιστοσελίδας, όχι μόνο γίνεται πράσινο αλλά επίσης επεκτείνεται και δείχνει το όνομα του ιδιοκτήτη. Το Παράθυρο Ταυτοποίησης Ιστοσελίδας περιέχει επιπλέον πληροφορίες.

Identity Button Win4 Identity Button Mac4 Identity Button Lin4

Γκρι Υδρόγειος

Η γκρι υδρόγειος υποδεικνύει:

  • Η ιστοσελίδα δεν παρέχει καμία πληροφορία ταυτότητας.
  • Η σύνδεση μεταξύ του Firefox και της ιστοσελίδας είναι είτε μη κρυπτογραφημένη, είτε μερικώς κρυπτογραφημένη, και πρέπει να θεωρείται επιρρεπής σε τυχόν υποκλοπές.

YouTube - Gray globe - Win YouTube - Gray globe - Mac YouTube - Gray globe - Lin

Οι περισσότερες ιστοσελίδες έχουν το γκρι Κουμπί, επειδή δεν αφορούν στο να μεταφέρουν ευαίσθητες πληροφορίες και δεν χρειάζεται να έχουν πιστοποιημένη ταυτότητα ούτε κρυπτογραφημένη σύνδεση. Αφορά ιστοσελίδες που εξυπηρετούνται από HTTP πρωτόκολο (μη κρυπρογραφημένες)ή HTTPS πρωτόκολο (μερικώς κρυπτογραφημένες).

Σημείωση: Αν στέλνετε οποιαδήποτε ευαίσθητη πληροφορία (τραπεζικές πληροφορίες, δεδομένα πιστωτικών καρτών, αριθμούς κοινονικής ασφάλισης, κλπ.) το Κουμπί Ταυτότητας Ιστοσελίδας δεν θα πρέπει να είναι γκρι υδρόγειος.

Πορτοκαλί προειδοποιητικό τρίγωνο

Το πορτοκαλί προειδοποιητικό τρίγωνο υποδεικνύει:

  • Η ιστοσελίδα δεν παρέχει πληροφορίες ταυτότητας.
  • Η σύνδεση μεταξύ του Firefox και της ιστοσελίδας είναι μερικώς κρυπτογραφημένη και δεν αποτρέπει τυχόν υποκλοπές.

itunes - Orange warning triangle - Win

Αυτό σημαίνει ότι έχετε επιτρέψει να εμφανίζεται στην ιστοσελίδα το μικτό ενεργό περιεχόμενο που εξυπηρετείται απο HTTPS πρωτόκολο παρόλο risks.

Η ανανέωση της ιστοσελίδας θα μπλοκάρει συγκεκριμένα HTTP αιτήματα για να μειωθούν οι απειλές, αλλάξτε το εικονίδιο στην προηγούμενη κατάσταση (γκρι υδρόγειος για μικτό παθητικό περιεχόμενο ή γκρι λουκέτο) και εμφανίστε το εικονίδιο Ασπίδα Μεικτού Περιεχομένου. Για πληροφορίες όσον αφορά το μπλοκάρισμα μεικτού περιεχομένου, δείτεΠως το μη ασφαλές περιεχόμενο επηρεάζει την ασφάλεια μου.

Σημείωση: Αν στέλνετε οποιαδήποτε ευαίσθητη πληροφορία (τραπεζικές πληροφορίες, δεδομένα πιστωτικών καρτών, αριθμούς κοινονικής ασφάλισης, κλπ.) το Κουμπί Ταυτότητας Ιστοσελίδας δεν θα πρέπει να είναι πορτοκαλί προειδοποιητικό τρίγωνο.

Γκρι λουκέτο

Το Γκρι λουκέτο υποδεικνύει:

  • Η διεύθυνση ιστοσελίδας είναι πιστοποιημένη.
  • Η σύνδεση μεταξύ του Firefox και της ιστοσελίδας είναι κρυπτογραφημένη και αποτρέπονται τυχόν υποκλοπές.

Facebook - Gray padlock - Win Facebook - Gray padlock - Mac Facebook - Gray padlock - Lin

Όταν η διεύθυνση διαδικτύου είναι πιστοποιημένη, αυτό σημαίνει ότι οι υπεύθυνοι της ιστοσελίδας έχουν αγοράσει ένα πιστοποιητικό που αποδεικνύει ότι αυτή η διεύθυνση διαδικτύου τους ανήκει και δεν είναι πλαστή. Για παράδειγμα, το Facebook έχει αυτό το είδος πιστοποίησης και κρυπτογραφημένης σύνδεδης, έτσι το Κουμπί Ταυτότητας Ιστοσελίδας εμφανίζεται με ένα γκρι λουκέτο. Πατώντας στο λουκέτο, σας λέει ότι είστε πράγματι συνδεδεμένοι στο facebook.com και είναι πιστοποιημένο από την VeriSign Inc. Επίσης σας διαβεβαιώνει ότι η σύνδεση σας είναι κρυπτογραφημένη και ότι κανείς δεν μπορεί να υποκλέψει τις πληροφορίες σύνδεσης σας στο Facebook.

Παρόλα αυτά, δεν είναι πιστοποιημένο ποιος ακριβώς είναι ο ιδιοκτήτης της διεύθυνσης διαδικτύου. Δεν υπάρχει καμία απόδειξη ότι το facebook.com πράγματι ανήκει στην εταιρία του Facebook. Το μόνο που διασφαλίζεται είναι ότι η διεύθυνση διαδικτύου είναι έγκυρη και ότι είναι κρυπτογραφημένη.

Πράσινο λουκέτο

Το Πράσινο λουκέτο υποδεικνύει:

  • Η διεύθυνση της ιστοσελίδας έχει Εκτεταμένης Εγκυρότητας πιστοποιήση (EV).
  • Η σύνδεση μεταξύ του Firefox και της ιστοσελίδας είναι κρυπτογραφημένη και αποτρέπονται τυχόν υποκλοπές.

PayPal - Green padlock - Win PayPal - Green padlock - Mac PayPal - Green padlock - Lin

Το πράσινο λουκέτο σε συνδυασμό με το όνομα της εταιρίας ή του οργανισμού πράσινο σημαίνει ότι η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί Extended Validation (EV) certificate. Το πιστοποιητικό EV είναι ένα ειδικό πιστοποιητικό ιστοσελίδας που απαιτεί μια πολύ πιο αυστηρή επαλήθευση ταυτότητας σε σχέση με άλλα είδη πιστοποίησης. Ενώ το γκρι λουκέτο υποδεικνύει ότι η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί ασφαλή σύνδεση, το πράσινο λουκέτο υποδεικνύει ότι η σύνδεση είναι ασφαλής και ότι οι ιδιοκτήτες της διεύθυνσης διαδικτύου είναι αυτοί που αναμένετε να είναι.

Με το πιστοποιητικό EV, το Κουμπί Ταυτότητας Ιστοσελίδας σας διαβεβαιώνει ότι για παράδειγμα το paypal.com ανήκει στην Paypal Inc. Έτσι, το λουκέτο στην Ιστοσελίδα του Paypal, όχι μόνο γίνεται πράσινο αλλά επίσης επεκτείνεται και δείχνει το όνομα του ιδιοκτήτη.Based on information from dria.org » Blog Archive » Firefox 3: Site Identification button

 

Was this article helpful? Please wait...

These fine people helped write this article: ideato, PennyVP. You can help too - find out how.