Πως κάνω εναλλαγή μεταξύ των εφαρμογών και πως τις κλείνω

Άνοιγμα του Διαχειριστή Εφαρμογών

Για να ανοίξετε το Διαχειριστή Εφαρμογών, πιέστε παρατεταμένα το πλήκτρο αρχικής οθόνης. App Manager

  1. Σύρετε προς τα αριστερά ή τα δεξιά για να πλοηγηθείτε απευθείας σε μια άλλη ανοιχτή εφαρμογή.
  2. Πατήστε τη μικρογραφία μιας εφαρμογής για να τη δείτε.

Κλείσιμο μιας Εφαρμογής

Για να κλείσετε μια εκτελούμενη εφαρμογή, ανοίξτε το Διαχειριστή Εφαρμογών και μπορείτε είτε να σύρετε προς τα πάνω τη μικρογραφία της εφαρμογής που επιθυμείτε να κλείσετε, είτε να πατήσετε το κουμπί κλεισίματος στην πάνω αριστερή γωνία της εφαρμογής.

How to close an app close 2.0

Was this article helpful? Please wait...

These fine people helped write this article: ideato, JimSp472. You can help too - find out how.