Πως μπορώ να ξέρω ότι η σύνδεση μου με μια ιστοσελίδα είναι ασφαλής;

Το κουμπί Ταυτότητας Ιστοσελίδας είναι μια λειτουργία ασφαλείας του Firefox που σας παρέχει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ιστοσελίδες που επισκέπτεστε. Μπορείτε να μάθετε γρήγορα αν η σύνδεση στην ιστοσελίδα που βρίσκεστε είναι κρυπτογραφημένη και, σε μερικές περιπτώσεις, ποιος είναι ο ιδιοκτήτης της ιστοσελίδας, καθώς και ποιος επαλήθευσε τον ιδιοκτήτη. Αυτό θα σας βοηθήσει να αποφύγετε κακόβουλες ιστοσελίδες που προσπαθούν να αποκτήσουν τις προσωπικές σας πληροφορίες.

Το κουμπί Ταυτότητας Ιστοσελίδας είναι στη Γραμμή τοποθεσίας στα αριστερά της διαδικτυακής διεύθυνσης.

site identity site identity fx39 Linux en

Κατά την προβολή μια ιστοσελίδας, το κουμπί Ταυτότητας Ιστοσελίδας θα μετατραπεί σε ένα από τα πέντε διαφορετικά εικονίδια - μια γκρι υδρόγειο σφαίρα, ένα γκρι προειδοποιητικό τρίγωνο, ένα πορτοκαλί προειδοποιητικό τρίγωνο, ένα γκρι λουκέτο ή ένα πράσινο λουκέτο. Κάνοντας κλικ σε αυτά τα εικονίδια, θα εμφανίσετε πληροφορίες ταυτότητας και ασφάλειας σχετικά με την ιστοσελίδα.

identity icons toc order

Κάνοντας κλικ στο κουμπί Περισσότερες πληροφορίες στο αναδυόμενο, θα εμφανιστούν περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις ρυθμίσεις απορρήτου και ασφαλείας αυτής της ιστοσελίδας, όπως πληροφορίες πιστοποιητικών, cookies και το ιστορικό αποθηκευμένων κωδικών πρόσβασής σας.

Το κουμπί Ταυτότητας Ιστοσελίδας εμφανίζεται στη γραμμή διευθύνσεων για να γνωστοποιήσει πληροφορίες ασφαλείας σχετικά με τις ιστοσελίδες που επισκέπτεστε. Μπορείτε να μάθετε γρήγορα αν η σύνδεση στην ιστοσελίδα που βρίσκεστε είναι κρυπτογραφημένη και, σε μερικές περιπτώσεις, ποιος είναι ο ιδιοκτήτης της ιστοσελίδας, καθώς και ποιος επαλήθευσε τον ιδιοκτήτη. Αυτό θα σας βοηθήσει να αποφύγετε κακόβουλες ιστοσελίδες που προσπαθούν να αποκτήσουν τις προσωπικές σας πληροφορίες.

site identity

Το κουμπί Ταυτότητας Ιστοσελίδας είναι στη γραμμή διευθύνσεων στα αριστερά της διαδικτυακής διεύθυνσης. Συχνότερα, κατά την προβολή μια ιστοσελίδας, το κουμπί Ταυτότητας Ιστοσελίδας θα είναι είτε μια γκρι υδρόγειος σφαίρα ή ένα πράσινο λουκέτο.

http globe desktop green lock 42

Ωστόσο, σπανιότερα, ίσως να είναι ένα πράσινο λουκέτο με ένα γκρι προειδοποιητικό τρίγωνο, ένα γκρι λουκέτο με ένα κίτρινο προειδοποιητικό τρίγωνο ή ένα γκρι λουκέτο με κόκκινη διαγράμμιση.

blocked secure 42 orange triangle grey lock 42 unblocked mixed content 42

Κάνοντας κλικ στο κουμπί Ταυτότητας Ιστοσελίδας, εμφανίζεται το Κέντρο Ελέγχου, που σας επιτρέπει να δείτε πληροφορίες ταυτότητας σχετικά με την ιστοσελίδα και να αλλάξετε τις ρυθμίσεις ασφαλείας.

Το κουμπί Ταυτότητας Ιστοσελίδας (ένα λουκέτο) εμφανίζεται στη γραμμή διευθύνσεων όταν επισκέπτεστε μια ασφαλή ιστοσελίδα. Μπορείτε να μάθετε γρήγορα αν η σύνδεση στην ιστοσελίδα που βρίσκεστε είναι κρυπτογραφημένη και, σε μερικές περιπτώσεις, ποιος είναι ο ιδιοκτήτης της ιστοσελίδας. Αυτό θα σας βοηθήσει να αποφύγετε κακόβουλες ιστοσελίδες που προσπαθούν να αποκτήσουν τις προσωπικές σας πληροφορίες.

site identity

Το κουμπί Ταυτότητας Ιστοσελίδας είναι στη γραμμή διευθύνσεων στα αριστερά της διαδικτυακής διεύθυνσης. Συχνότερα, κατά την προβολή μια ασφαλούς ιστοσελίδας, το κουμπί Ταυτότητας Ιστοσελίδας θα είναι ένα πράσινο λουκέτο:

green lock 42

Ωστόσο, σπανιότερα, ίσως να είναι ένα πράσινο λουκέτο με ένα γκρι προειδοποιητικό τρίγωνο, ένα γκρι λουκέτο με ένα κίτρινο προειδοποιητικό τρίγωνο ή ένα γκρι λουκέτο με κόκκινη διαγράμμιση.

blocked secure 42 orange triangle grey lock 42 unblocked mixed content 42

Σημείωση: Κάνοντας κλικ στο κουμπί Site Info button στα αριστερά της γραμμής διευθύνσεων, εμφανίζεται το Κέντρο Ελέγχου, που σας επιτρέπει να δείτε πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση ασφαλείας της σύνδεσης και να αλλάξετε μερικές ρυθμίσεις ασφαλείας και απορρήτου.

Γκρι υδρόγειος σφαίρα

Η γκρι υδρόγειος σφαίρα υποδεικνύει ότι:

 • Η σύνδεση μεταξύ του Firefox και της ιστοσελίδας δεν είναι κρυπτογραφημένη και δεν πρέπει να θεωρείται ασφαλής απέναντι σε τρίτους.
 • Η ιστοσελίδα δεν παρέχει πληροφορίες ταυτότητας.

grey globe fx29 grey globe fx39 Linux en

Πολλές ιστοσελίδες έχουν την γκρι υδρόγειο σφαίρα επειδή δεν εμπλέκονται στην αποστολή και λήψη προσωπικών πληροφοριών και δεν χρειάζεται να έχουν επαληθευμένες ταυτότητες ή κρυπτογραφημένες συνδέσεις.

Σημείωση: Αν στέλνετε κάποιου είδους ευαίσθητη πληροφορία (τραπεζικές πληροφορίες, δεδομένα πιστωτικών καρτών, αριθμούς κοινωνικής ασφάλισης κλπ.), το κουμπί Ταυτότητας Ιστοσελίδας δεν θα πρέπει να είναι μια γκρι υδρόγειος σφαίρα.

Γκρι προειδοποιητικό τρίγωνο

Ένα γκρι προειδοποιητικό τρίγωνο υποδεικνύει ότι:

 • Η ιστοσελίδα δεν παρέχει πληροφορίες ταυτότητας.
 • Η σύνδεση μεταξύ του Firefox και της ιστοσελίδας είναι μόνο μερικώς κρυπτογραφημένη, δεν εμποδίζει την εισβολή τρίτων και δεν είναι πλήρως ασφαλής επειδή περιέχει μη κρυπτογραφημένα στοιχεία (όπως εικόνες, βίντεο ή ήχο). Τα άλλα άτομα μπορούν να δουν ή να τροποποιήσουν αυτά τα στοιχεία, αλλά όχι το κύριο περιεχόμενο της ιστοσελίδας (όπως κείμενο).

grey triangle grey triangle fx39 Linux en

Πορτοκαλί προειδοποιητικό τρίγωνο

Ένα πορτοκαλί προειδοποιητικό τρίγωνο υποδεικνύει ότι:

 • Η ιστοσελίδα δεν παρέχει πληροφορίες ταυτότητας.
 • Η σύνδεση μεταξύ του Firefox και της ιστοσελίδας είναι μόνο μερικώς κρυπτογραφημένη και δεν εμποδίζει την εισβολή τρίτων. Η ιστοσελίδα περιέχει διαδραστικό περιεχόμενο που δεν είναι κρυπτογραφημένο (όπως σενάρια). Τα άλλα άτομα μπορούν να δουν τις πληροφορίες σας ή να τροποποιήσουν τη συμπεριφορά της ιστοσελίδας.

orange triangle fx29 orange triangle fx39 Linux en

Υπονοεί ότι έχετε προηγουμένως επιτρέψει τη φόρτωση, την εμφάνιση ή την εκτέλεση του μεικτού, ενεργού περιεχομένου που εξυπηρετείται μέσω HTTPS για την ιστοσελίδα παρ' όλους τους κινδύνους. Δείτε το Φραγή μεικτού περιεχομένου στο Firefox.

Αν μεταβείτε σε μια άλλη ιστοσελίδα στην τρέχουσα καρτέλα και, έπειτα, επιστρέψετε ή επισκεφθείτε ξανά την ιστοσελίδα σε νέα καρτέλα, θα αποκλειστούν ξανά ορισμένες αιτήσεις HTTP για χαμηλότερες απειλές, το εικονίδιο θα αλλάξει στην προηγούμενη κατάστασή σας (ένα γκρι προειδοποιητικό τρίγωνο για μεικτό, παθητικό περιεχόμενο ή, αλλιώς, πράσινο λουκέτο) και θα εμφανιστεί ένα εικονίδιο-ασπίδα μεικτού περιεχομένου. Για πληροφορίες σχετικά με τη φραγή μεικτού περιεχομένου, δείτε το Φραγή μεικτού περιεχομένου στο Firefox.

Σημείωση: Αν στέλνετε κάποιου είδους ευαίσθητη πληροφορία (τραπεζικές πληροφορίες, δεδομένα πιστωτικών καρτών, αριθμούς κοινωνικής ασφάλισης κλπ.), το κουμπί Ταυτότητας Ιστοσελίδας δεν θα πρέπει να είναι ένα πορτοκαλί προειδοποιητικό τρίγωνο.

Γκρι λουκέτο

Ένα γκρι λουκέτο υποδεικνύει ότι:

 • Η διεύθυνση της ιστοσελίδας έχει επαληθευτεί.
 • Η σύνδεση μεταξύ του Firefox και της ιστοσελίδας είναι κρυπτογραφημένη για να εμποδίσει την εισβολή τρίτων.

grey lock fx29 grey lock fx39 Linux en

Όταν ένας τομέας (domain) έχει επαληθευτεί, σημαίνει ότι τα άτομα που διαχειρίζονται τη σελίδα έχουν αγοράσει ένα πιστοποιητικό που αποδεικνύει ότι ο τομέας δεν είναι πλαστός. Για παράδειγμα, το FacebookΊδρυμα Wikimedia διαθέτει ένα τέτοιο πιστοποιητικό, καθώς και κρυπτογραφημένη σύνδεση, άρα το κουμπί Ταυτότητας Ιστοσελίδας εμφανίζει ένα γκρι λουκέτο. Όταν κάνετε κλικ στο λουκέτο, σας λέει ότι έχετε, πράγματι, συνδεθεί στο facebook.comwikipedia.org όπως πιστοποιεί η VeriSign Inc.GlobalSign nv-sa. Εξασφαλίζει επίσης ότι η σύνδεση είναι κρυπτογραφημένη, ώστε κανένας να μην μπορεί να εισβάλει στη σύνδεση και να κλέψει τις πληροφορίες σύνδεσής σας στο FacebookWikipedia με αυτό τον τρόπο.

Ωστόσο, δεν επαληθεύεται ποιος είναι ο ιδιοκτήτης του τομέα. Δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι το facebook.comwikipedia.org ανήκει όντως στην εταιρεία Facebook στο Ίδρυμα Wikimedia. Τα μόνο στοιχεία που είναι εγγυημένα είναι ότι ο τομέας είναι έγκυρος και ότι η σύνδεση σε αυτόν είναι κρυπτογραφημένη.

Πράσινο λουκέτο

Ένα πράσινο λουκέτο υποδεικνύει ότι:

 • Η διεύθυνση της ιστοσελίδας έχει επαληθευτεί με ένα πιστοποιητικό Εκτεταμένης Επαλήθευσης (EV).
 • Η σύνδεση μεταξύ του Firefox και της ιστοσελίδας είναι κρυπτογραφημένη για να εμποδίσει τυχόν εισβολές.

green lock fx29 green lock fx39 Linux en

Ένα πράσινο λουκέτο συν το όνομα της εταιρείας ή του οργανισμού, επίσης σε πράσινο χρώμα, σημαίνει ότι αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί ένα πιστοποιητικό Εκτεταμένης Επαλήθευσης (EV). Ένα πιστοποιητικό EV είναι ένας ειδικός τύπος πιστοποιητικού ιστοσελίδων που απαιτεί μια πολύ πιο ενδελεχή διαδικασία επαλήθευσης ταυτότητας από τους άλλους τύπους πιστοποιητικών. Ενώ το γκρι λουκέτο υποδεικνύει ότι η σελίδα χρησιμοποιεί μια ασφαλή σύνδεση, το πράσινο λουκέτο υποδεικνύει ότι η σύνδεση είναι ασφαλής και ότι οι ιδιοκτήτες του τομέα είναι αυτοί που πρέπει να είναι.

Με το πιστοποιητικό EV, το κουμπί Ταυτότητας Ιστοσελίδας διαβεβαιώνει ότι το paypal.commozilla.org ανήκει στην Paypal Inc.στο Ίδρυμα Mozilla, για παράδειγμα. Όχι μόνο γίνεται πράσινο το λουκέτο στην ιστοσελίδα του Paypalεπίσημη ιστοσελίδα της Mozilla, επεκτείνεται και εμφανίζει το όνομα του ιδιοκτήτη στο ίδιο το κουμπί.

Γκρι υδρόγειος σφαίρα

Μια γκρι υδρόγειος σφαίρα υποδεικνύει ότι η σύνδεση μεταξύ του Firefox και της ιστοσελίδας δεν είναι κρυπτογραφημένη και, επομένως, δεν θα πρέπει να θεωρείται ασφαλής από εισβολές ή επιθέσεις man-in-the-middle.

globe url bar 42

Πολλές ιστοσελίδες έχουν την γκρι υδρόγειο σφαίρα επειδή δεν εμπλέκονται στην αποστολή και λήψη προσωπικών πληροφοριών και δεν χρειάζεται να έχουν επαληθευμένες ταυτότητες ή κρυπτογραφημένες συνδέσεις.

Σημείωση: Μην αποστείλετε κανένα είδος ευαίσθητης πληροφορίας (τραπεζικές πληροφορίες, δεδομένα πιστωτικών καρτών, αριθμούς κοινωνικής ασφάλισης κλπ.) σε ιστοσελίδες όπου το κουμπί Ταυτότητας Ιστοσελίδας έχει γίνει μια γκρι υδρόγειος σφαίρα.

Προειδοποίηση: Δεν πρέπει πότε να στέλνετε κανένα είδος ευαίσθητης πληροφορίας (τραπεζικές πληροφορίες, δεδομένα πιστωτικών καρτών, αριθμούς κοινωνικής ασφάλισης κλπ.) σε ιστοσελίδες χωρίς το εικονίδιο-λουκέτο στη γραμμή διευθύνσεων - σε αυτή την περίπτωση, δεν είναι ούτε επαληθευμένο ότι επικοινωνείτε με την επιθυμητή ιστοσελίδα, ούτε ότι τα δεδομένα σας είναι ασφαλή από τρίτους!

Πράσινο λουκέτο

Ένα πράσινο λουκέτο (με ή χωρίς ένα όνομα εταιρείας) υποδεικνύει ότι:

 • Είστε σίγουρα συνδεδεμένοι με την ιστοσελίδα, της οποίας η διεύθυνση εμφανίζεται στη γραμμή διευθύνσεων· η σύνδεση δεν έχει αναχαιτιστεί.
 • Η σύνδεση μεταξύ του Firefox και της ιστοσελίδας είναι κρυπτογραφημένη για να εμποδίζει την εισβολή τρίτων.

green lock address bar 42

Ένα πράσινο λουκέτο συν το όνομα της εταιρείας ή του οργανισμού, επίσης σε πράσινο χρώμα, σημαίνει ότι αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί ένα πιστοποιητικό Εκτεταμένης Επαλήθευσης (EV). Ένα πιστοποιητικό EV είναι ένας ειδικός τύπος πιστοποιητικού ιστοσελίδων που απαιτεί μια πολύ πιο ενδελεχή διαδικασία επαλήθευσης ταυτότητας από τους άλλους τύπους πιστοποιητικών.

site identity site identity fx39 Linux en

Για ιστοσελίδες με πιστοποιητικά EV, το κουμπί Ταυτότητας Ιστοσελίδας εμφανίζει και ένα πράσινο λουκέτο και το νόμιμο όνομα της εταιρείας ή του οργανισμού, καθώς και την τοποθεσία του ιδιοκτήτη της ιστοσελίδας, ώστε να γνωρίζετε ποιος λειτουργεί την ιστοσελίδα. Για παράδειγμα, εμφανίζεται ότι το mozilla.org ανήκει στο Ίδρυμα Mozilla (Mozilla Foundation).

Πράσινο λουκέτο με γκρι προειδοποιητικό τρίγωνο

Ένα πράσινο λουκέτο με γκρι προειδοποιητικό τρίγωνο blocked secure 42 υποδεικνύει ότι η σελίδα είναι ασφαλής· ωστόσο, το Firefox έχει αποκλείσει μη ασφαλές περιεχόμενο και, έτσι, ίσως να μην εμφανίζεται ή να λειτουργεί κανονικά. Δείτε το Φραγή μεικτού περιεχομένου στο Firefox για περισσότερες πληροφορίες. Αυτό είναι ένα πρόβλημα που πρέπει να λύσει ο προγραμματιστής της ιστοσελίδας.

Γκρι λουκέτο με κίτρινο προειδοποιητικό τρίγωνο

Ένα γκρι λουκέτο με κίτρινο προειδοποιητικό τρίγωνο υποδεικνύει ότι η σύνδεση μεταξύ του Firefox και της ιστοσελίδας είναι μόνο μερικώς κρυπτογραφημένη και δεν εμποδίζει την εισβολή τρίτων.

grey lock yellow tri url bar 42

Για πληροφορίες σχετικά με το τι σημαίνει "μερικώς κρυπτογραφημένη", δείτε το Φραγή μεικτού περιεχομένου στο Firefox. Αυτό είναι ένα πρόβλημα που πρέπει να λύσει ο προγραμματιστής της ιστοσελίδας.

Σημείωση: Μην αποστείλετε κανένα είδος ευαίσθητης πληροφορίας (τραπεζικές πληροφορίες, δεδομένα πιστωτικών καρτών, αριθμούς κοινωνικής ασφάλισης κλπ.) σε ιστοσελίδες όπου το κουμπί Ταυτότητας Ιστοσελίδας έχει γίνει ένα κίτρινο προειδοποιητικό τρίγωνο.

Γκρι λουκέτο με κόκκινη διαγράμμιση

Ένα γκρι λουκέτο με κόκκινη διαγράμμιση υποδεικνύει ότι η σύνδεση μεταξύ του Firefox και της ιστοσελίδας είναι μόνο μερικώς κρυπτογραφημένη και δεν εμποδίζει την εισβολή τρίτων ή τις επιθέσεις man-in-the-middle.

lock red strikethrough 42

Αυτό το εικονίδιο δεν θα εμφανιστεί εκτός κι αν έχετε απενεργοποιήσει χειροκίνητα τη φραγή μεικτού περιεχομένου.

Σημείωση: Μην αποστείλετε κανένα είδος ευαίσθητης πληροφορίας (τραπεζικές πληροφορίες, δεδομένα πιστωτικών καρτών, αριθμούς κοινωνικής ασφάλισης κλπ.) σε ιστοσελίδες όπου το κουμπί Ταυτότητας Ιστοσελίδας έχει γίνει ένα γκρι λουκέτο με κόκκινη διαγράμμιση.

Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο; Παρακαλώ περιμένετε...

These fine people helped write this article: ideato, PennyVP, Jim Spentzos. You can help too - find out how.