Προσαρμογή του Firefox με το policies.json

Η υποστήριξη πολιτικής μπορεί να υλοποιηθεί χρησιμοποιώντας ένα αρχείο JSON, που ονομάζεται policies.json. Αντίθετα με τον έλεγχο του Firefox μέσω της Πολιτικής ομάδας, το policies.json είναι συμβατό με πολλαπλές πλατφόρμες, αποτελώντας την προτεινόμενη μέθοδο για εταιρικά περιβάλλοντα που διαθέτουν συστήματα με διάφορα λειτουργικά συστήματα.

Για να υλοποιήσετε αυτή την υποστήριξη πολιτικής, πρέπει να δημιουργηθεί ένα αρχείο policies.json. Αυτό το αρχείο τοποθετείται σε έναν κατάλογο, που ονομάζεται distribution, μέσα στον κατάλογο εγκατάστασης του Firefox. Αυτός ο κατάλογος δεν υπάρχει εξαρχής τις περισσότερες φορές, οπότε ίσως χρειαστεί να το δημιουργήσετε χειροκίνητα.

Το αρχείο policies.json μοιάζει κάπως έτσι:

{
 "policies": {
   "BlockAboutConfig": true
 }
}

Σε αυτό το παράδειγμα, θέτουμε την πολιτική BlockAboutConfig σε true, που σημαίνει ότι ο χρήστης δεν έχει πρόσβαση στη σελίδα about:config.

Οι πιο πρόσφατες πληροφορίες σχετικά με τις πολιτικές μας διατίθενται στο αρχείο README του αποθετηρίου μας στο GitHub.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παραπάνω μέθοδος δεν θα λειτουργήσει αν έχει ήδη ρυθμιστεί η Πολιτική ομάδας για το Firefox.

Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο;

Παρακαλώ περιμένετε...

Αυτοί οι υπέροχοι άνθρωποι βοήθησαν στη σύνταξη αυτού του άρθρου:

Illustration of hands

Συμμετοχή

Μοιραστείτε την εμπειρία σας με άλλους χρήστες. Απαντήστε σε ερωτήσεις και βελτιώστε τη βάση γνώσεών μας.

Μάθετε περισσότερα